Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 18 maja) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim poszukuje: INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

na potrzeby inwestycji pn. „Remont części niezadaszonej hali byłej Elektrowozowni Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23 wraz z odbudową zadaszenia oraz budową wewnętrznej sieci hydrantowej i zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej – dla potrzeb zaplecza technicznego Wydziału Napraw i Utrzymania Taboru WKD, w obszarze kolejowym”

Planowany termin zakończenia inwestycji – XII.2020 r.

Podstawowe zadania/obowiązki:

 • sprawowanie nadzoru budowlanego w branży konstrukcyjno-budowlanej,
 • koordynowanie pracy inspektorów nadzoru w branżach: sanitarnej i elektroenergetycznej,
 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem
  i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie
  z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
  i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział
  w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie budownictwa,
 • doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót,
 • aktualne uprawnienia budowlane (ogólnobudowlane lub branżowe) do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • praktyczna znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego,
 • członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
 • znajomość ustawy Prawo Budowlane,
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • dobra organizacja pracy.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej
 • wynagrodzenie adekwatne do stawianych zadań

Przesłana oferta powinna zawierać:

CV, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ewentualnie referencje.

Prosimy o zawarcie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. – administratora danych osobowych.

Oferty należy składać do dnia 10.07.2020r. na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Stefana Batorego 23

Wydział Spraw Pracowniczych tel. (22) 755 47 60
lub e-mail: kadry@wkd.com.pl              

Monter nawierzchni kolejowej

 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim zatrudni pracownika na stanowisko MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

 ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • wykonywanie prac związanych z konserwacją, utrzymaniem i naprawą infrastruktury kolejowej,
 • konserwowanie i naprawa narzędzi, urządzeń i sprzętu niezbędnego do prac utrzymaniowo-naprawczych infrastruktury kolejowej,
 • udział w pracach załadunkowych i wyładunkowych elementów nawierzchni kolejowej.

WYMAGANIA:

 • dobry stan zdrowia
 • wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność, zaangażowanie

OFERUJEMY:

-          zatrudnienie w ramach umowy o pracę
-          atrakcyjne warunki wynagradzania
-          możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami
-          atrakcyjny pakiet socjalny i medyczny

Przesłana oferta powinna zawierać:

     CV ze zdjęciem, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe   (ewentualnie) referencje.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. – administratora danych osobowych.

Oferty z dopiskiem nazwy stanowiska należy składać na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Batorego 23

Wydział Spraw Pracowniczych tel. (22) 755 47 60 
lub e-mail: kadry@wkd.com.pl