Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 27 lutego) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Kolejne spotkanie poświęcone pracom nad nową Izbą Tradycji za nami

W siedzibie Warszawskiej Kolei Dojazdowej odbyła się druga narada z cyklu spotkań warsztatowych poświęconych wypracowaniu nowej formuły dla funkcjonowania Izby Tradycji EKD/WKD. Współpracę w tym zakresie spółka podjęła z Samorządem Województwa Mazowieckiego, a pierwszą wymianę opinii, propozycji i doświadczeń odnośnie wizji dla obiektu, strony miały okazję przeprowadzić podczas spotkania zorganizowanego na przełomie września i października br. Inicjatywa podejmowana jest w ramach realizacji projektu YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

Tym razem przewodnim motywem narady było określenie strategii działań. Szczególnej uwadze poddano sugestie i opinie zgłoszone przez przedstawicieli lokalnych samorządów z miast i gmin, położonych wzdłuż trasy kolejki, mających doświadczenie w organizacji i współpracy z instytucjami podejmującymi inicjatywy o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Podkreślono, że historia kolei EKD/WKD powinna być prezentowana w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem historii regionu, przez który wiedzie jej torowisko. Identyfikacja grup odbiorców musi uwzględniać zarówno ujęcie historyczne i tradycyjne dla osób starszych, jak i współczesne, ukierunkowane na młodych użytkowników.

– Nowoczesna forma przekazu powinna zostać skupiona w dwukondygnacyjnym budynku spełniającym wszelkie współczesne standardy funkcjonalności, bezpieczeństwa i przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale w bryle nawiązującej do architektury typowej dla okresu powstania przedsiębiorstwa –powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Podczas spotkania zwrócono ponadto uwagę na konieczność stworzenia oferty unikalnej i wyróżniającej się względem istniejących obecnie placówek kulturalnych w okolicy linii WKD. Wybrane elementy oferty, zachęcające w formie fizycznej lub wirtualnej do odwiedzenia Izby Tradycji mogłyby zostać zlokalizowane w terenie, na stacjach i przystankach osobowych kolejki. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość podjęcia współpracy z lokalnymi grupami działania bądź środowiskami naukowymi, co pozwoliłoby na umiejętne połączenie zagadnień humanistycznych i inżynierskich, obecnych w tematyce rozwoju transportu zbiorowego.

Podsumowując spotkanie zasygnalizowano zakres zagadnień, które będą przedmiotem obrad w ramach trzeciej rundy warsztatów. Wśród podstawowych tematów założono podjęcie formułowania specyfikacji dotyczącej opracowania studium wykonalności dla realizacji nowej Izby Tradycji EKD/WKD.

Projekt CE1307 „YOUMOBIL” – „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks(Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego), do którego przystąpiło Województwo Mazowieckie, to przedsięwzięcie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 roku.

>> Zapoznaj się z informacją z pierwszego spotkania poświęconego projektowi

W dniu 06.12.2019 r. świętuj Mikołajki z WuKaDką

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do wspólnego świętowania imienin Mikołaja. Z tej okazji WuKaDka przygotowała niespodziankę dla swoich pasażerów. W Mikołajki - 06.12.2019 r. (piątek) dla osób, które zgłoszą się do kasy biletowej WKD i podadzą hasło „Mikołajki z WuKaDką” będzie czekał drobny upominek. Akcja prowadzona będzie we wszystkich kasach biletowych WKD i potrwa do wyczerpania zapasów.

mikolajki

Serdecznie zachęcamy do świętowania Mikołajek z WuKaDką.

Pracownicy WKD wyróżnieni jako honorowi dawcy krwi

Honorowe oddawanie krwi to niezwykle ważna i szlachetna inicjatywa bezinteresownego niesienia pomocy i dzielenia się z innymi tym, co najcenniejsze, aby móc współuczestniczyć w ratowaniu zdrowia i życia. Z takiego założenia wychodzą również Kolejarze, pracownicy Warszawskiej Kolei Dojazdowej, którzy obok pełnienia tej odpowiedzialnej, a zarazem zaszczytnej służby, postanowili dołączyć do grona honorowych krwiodawców.

W bieżącym roku mija 40 lat od założenia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Zofii Szlenkierówny przy Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie. W dniu 15 listopada br. rozpoczęły się uroczystości związane z przypadającym jubileuszem. Podczas uroczystej gali odbyło się wręczenie honorowych odznaczeń dla najbardziej zasłużonych osób, które swoim wieloletnim poświęceniem, ofiarnością i systematycznością, udowodniły wielkie przywiązanie do służenia pomocą innym.

– Cieszymy się niezmiernie i jesteśmy dumni, że wśród grona wyróżnionych honorowych krwiodawców znaleźli się również dwaj pracownicy Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Liczymy, że ich wieloletnie działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy innym będą stanowić świadectwo i wzór do naśladowania dla młodszych przedstawicieli kolejarskiej braci i nie tylko jej – podkreśliła reprezentująca na uroczystości spółkę WKD Pani Jolanta Dałek, Członek Zarządu WKD.

W gronie osób uhonorowanych odznaczeniami Polskiego Czerwonego Krzyża znaleźli się dwaj pracownicy WKD, zatrudnieni w Wydziale Napraw i Utrzymania Taboru oraz w Wydziale Eksploatacji. Zostali oni wyróżnieni odpowiednio odznaczeniami: „Krzyż Zasługi” oraz odznaką honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Wśród gości obecnych na uroczystości był również pracownik WKD nominowany do odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

 

"Wukadka" liderem punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w III kwartale 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w III kwartale 2019 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,61%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,43%, natomiast na trzecim miejscu – przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 96,87%. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli nr 1.

Tabela 1: Punktualność przewozów pasażerskich w III kwartale 2019 r.

 

Nazwa przewoźnika

III kwartał 2019

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,61%

2.

PKP SKM w Trójmieście

98,43%

3.

Usedomer Baderbahn

96,87%

4.

Arriva RP

96,41%

5.

Koleje Wielkopolskie

94,88%

6.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,23%

7.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

93,91%

8.

Koleje Małopolskie

93,88%

9.

Koleje Mazowieckie

93,13%

10.

Przewozy Regionalne

92,35%

11.

Koleje Dolnośląskie

91,31%

12.

Leo Express Global

90,91%

13.

Koleje Śląskie

90,50%

14.

SKPL Cargo

86,18%

15.

PKP Intercity

78,92%

 

OGÓŁEM

92,77%

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego (zobacz stronę)

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w III kwartale 2019 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki szeregowi uwarunkowań organizacyjno-eksploatacyjnych, jakie spółka może w pełni wykorzystać za pośrednictwem pełnienia połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. W pierwszej kolejności połączenie tych funkcji umożliwia skrócenie ścieżki decyzyjnej w perspektywie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

– Spośród istotnych czynników eksploatacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym zakresie skonstruowana została na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia. Skierowanie do ruchu w ciągu ostatniego roku dwóch dodatkowych obiegów taboru nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej dotychczas konstrukcji oferty oraz nie wpłynęło na wzrost ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnych – mówi Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Dla sprawnej realizacji zadań przewozowych spółka WKD użytkuje wyłącznie tabor nowej generacji, odpowiadający w pełni współczesnym standardom bezpiecznego podróżowania. Spośród 21 szt. elektrycznych zespołow trakcyjnych znajdujących się obecnie w posiadaniu spółki, 20 szt. dostarczono w latach 2012-2016. Dzięki posiadaniu własnego zaplecza utrzymaniowego dla obsługi taboru kolejowego, wykorzystującego wysokie kwalifikacje własnych pracowników, realizujących we właściwym zakresie czynności na kolejnych poziomach utrzymania aż do napraw poziomu P4, użytkowane pojazdy osiągają wysokie wskaźniki niezawodności i gotowości eksploatacyjnej.

Niska usterkowość elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest także rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie przeglądów, konserwacji i modernizacji przez całą dobę, w tym w szczególności podczas nocnej przerwy w kursowaniu pociągów. Stała, bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w przerwie nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Osiągane wysokie wskaźniki punktualności przewozów spółka WKD zawdzięcza zrealizowanym w ostatnich latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, zarówno w zakresie odtworzenia lub podwyższenia jej parametrów użytkowych, jak i poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej.

W latach 2015-2017 kompleksowej naprawie poddano ponad 50 km torów linii kolejowych WKD (licząc tor pojedynczy) spośród użytkowanych dla ruchu pasażerskiego 65 km. Gruntownej modernizacji bądź wymianie na nowe poddano obiekty inżynieryjne, w tym m.in.: most na rzece Utrata w Pruszkowie (2012) czy most na rzece Zimna Woda na granicy gmin Michałowice i Brwinów (2017). W latach 2012-2016 pod kątem planowanego wzrostu zadań przewozowych oraz zwiększonego zapotrzebowania na moc, przebudowano system zasilania elektroenergetycznego wraz z dostosowaniem do wyższego napięcia zasilania w sieci trakcyjnej. W ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz zapewnieniem odpowiedniej płynności ruchu pociągów na linii WKD w latach 2014-2017 przeprowadzono modernizację 16 przejazdów kolejowych.

Wszystkie wymienione powyżej działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Realizacja oferty przewozowej w ramach założonego planu eksploatacyjnego wymaga również wysokich kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu pociągów na linii WKD, w sposób wzorowy wykonujących swoje obowiązki, tj. dyżurnych ruchu, maszynistów i rewidentów taboru. Podkreślić w szczególności należy prowadzone w ostatnich latach przez spółkę WKD aktywne działania na rzecz pozyskania nowych maszynistów i trwałego zwiększenia zatrudnienia w tym zespole. Część maszynistów przeszkolono w ramach wewnętrznego kursu zorganizowanego we własnym zakresie przez spółkę WKD. W latach 2016-2018 w dwóch edycjach kursu szkoleniowego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych WKD uzyskało 16 osób.

– Obecnie, w ramach trzeciej edycji prowadzone są szkolenia dla kolejnych 9 kandydatów na maszynistów. Umożliwia to spółce odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami oraz zapewnienie niezbędnej rezerwy kadrowej w tym zespole pracowników. Niezależnie od powyższego realizowane są również działania obejmujące podwyższanie kwalifikacji personelu zatrudnionego lub przewidzianego do zatrudnienia na stanowisku dyżurnego ruchu i dyspozytora – podsumowuje Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury kolejowej, wymiany na nowy i eksploatacji taboru kolejowego oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, mają na celu utrzymanie ich właściwych parametrów w zakresie możliwości prowadzenia przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

Zobacz grafikę przedstawiającą porównanie punktualności pasażerskich przewoźników kolejowych:

Od 15.12.2019 (niedziela) wchodzi w życie roczny rozkład jazdy pociągów WKD 2019/2020

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 15.12.2019 (niedziela) będzie obowiązywać nowy roczny rozkład jazdy pociągów WKD (sezon 2019/2020), w ramach którego utrzymane zostanie bez zmian wprowadzone z dniem 01.10.2019 uruchomienie łącznie 14 obiegów taboru, wydawanych do ruchu w dni powszednie, w porze największych szczytów przewozowych.

Powyższe oznacza, że po raz pierwszy w historii spółki WKD, od momentu rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, w ramach carocznego planu eksploatacyjnego, obsługę linii kolejowej zapewniać będzie równocześnie 14 pojazdów.

Dodatkowy, 14. obieg taboru zapewnia nowe kursy dla podróżnych, w atrakcyjnych porach szczytów przewozowych, jak również wzbogaca ofertę przewozową na najdłuższych relacjach w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Milanówka. Umożliwia w szczególności postulowane przez pasażerów WKD, jak również przez Urząd Transportu Kolejowego uzupełnienie oferty przewozowej w popołudniowym szczycie komunikacyjnym poprzez wydłużenie okresu wyprawiania pociągów ze stacji Warszawa Śródmieście WKD w jednolitym, 10-minutowym takcie od godz. 14:50 aż do godz. 19:50. Nowe pociągi wyruszają m.in. o godz. 18:00 i 19:00, zaś w połączeniu z postulowanym uzupełnieniem oferty przewozowej w relacji z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego w godz. 20-21, dodatkowy obieg taboru zapewnia kompleksową poprawę siatki połączeń w godz. 18-21 w relacjach z Warszawy do Podkowy Leśnej i Grodziska Mazowieckiego.Pasażerowie podróżujący na relacji do/z Milanówka zyskują z kolei dodatkowe połączenia o wyższej częstotliwości w porze porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

– Sukcesywny wzrost planu eksploatacyjnego, a następnie jego utrzymanie na wysokim poziomie, są możliwe dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wymiany taboru oraz trwałemu zwiększeniu zatrudnienia w zespole maszynistów. Wdrożenie działań odbyło się ponadto za zgodą oraz według zobowiązań dotyczących osiągnięcia kryteriów jakościowych i ilościowych określonych przez Organizatora Przewozów w zawieranych ze spółką umowach – Samorząd Województwa Mazowieckiego – mówi Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, zarówno w zakresie odtworzenia lub podwyższenia jej parametrów użytkowych, jak i poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej.

W latach 2015-2017 kompleksowej naprawie poddano ponad 50 km torów linii kolejowych WKD (licząc tor pojedynczy) spośród użytkowanych dla ruchu pasażerskiego 65 km. Gruntownej modernizacji bądź wymianie na nowe poddano obiekty inżynieryjne, w tym m.in.: most na rzece Utrata w Pruszkowie (2012) czy most na rzece Zimna Woda na granicy gmin Michałowice i Brwinów (2017). W latach 2012-2016 pod kątem planowanego wzrostu zadań przewozowych oraz zwiększonego zapotrzebowania na moc, przebudowano system zasilania elektroenergetycznego wraz z dostosowaniem do wyższego napięcia zasilania w sieci trakcyjnej. W ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz zapewnieniem odpowiedniej płynności ruchu pociągów na linii WKD w latach 2014-2017 przeprowadzono modernizację 16 przejazdów kolejowych.

Dla sprawnej realizacji zadań przewozowych spółka WKD od 2016 roku użytkuje wyłącznie tabor nowej generacji, w pełni odpowiadający współczesnym standardom podróżowania, w tym w szczególnosci przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Spośród 21 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych znajdujących się obecnie w posiadaniu spółki, 20 szt. dostarczono w latach 2012-2016.

Założony wzrost oferty przewozowej i planu eksploatacyjnego w ramach nowego rozkładu jazdy pociągów jest możliwy dzięki uprzedniemu pozyskaniu nowych maszynistów i trwałemu zwiększeniu zatrudnienia w zakresie. Część maszynistów przeszkolono w ramach wewnętrznego kursu zorganizowanego we własnym zakresie przez spółkę WKD. W latach 2016-2018 w dwóch edycjach kursu szkoleniowego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych WKD uzyskało 16 osób. Obecnie, w ramach trzeciej edycji prowadzone są szkolenia dla kolejnych 9 kandydatów na maszynistów. Umożliwia to spółce WKD odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami, zapewnienie niezbędnej rezerwy kadrowej w tym zespole pracowników oraz brak konieczności zatrudniania w nadgodzinach dla celów związanych z obsadą wszystkich zaplanowanych w rozkładzie jazdy kursów.

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury kolejowej, wymiany na nowy i eksploatacji taboru kolejowego oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, mają na celu utrzymanie ich właściwych parametrów w zakresie możliwości prowadzenia przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich.

Nowy roczny rozkład jazdy pociągów w ramach oferty przewozowej WKD na sezon 2019/2020, obowiązujący od dnia 15.12.2019, zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliowość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Stabilna oferta przewozowa w połączeniu z wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD pozwoli na dalszą walkę o miano najpunktualniejszego przewoźnika pasażerskiego w kraju, co z pewnością pomoże przyczynić się do osiągnięcia dobrego rezultatu w liczbie przewożonych pasażerów.

Utrzymanie w ruchu dodatkowego, 14. obiegu taboru w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego było możliwe dzięki zapewnieniu wysokiej sprawności taboru i infrastruktury kolejowej, utrzymywanych przez wysoko wykwalifikowany personel WKD oraz pozyskaniu nowych maszynistów, z których część zostało przeszkolonych w ramach organizowanych wewnętrznych kursów.

Założony w ramach nowej, całorocznej organizacji ruchu plan eksploatacyjny z wykorzystaniem 14 obiegów taboru, wyczerpuje możliwości aktualnej przepustowości infrastruktury kolejowej WKD i na najbliższą przyszłość pozostaje optymalny z punktu widzenia jej zdolności eksploatacyjno-technicznych. Dalszy wzrost pracy eksploatacyjnej będzie możliwy po zakończeniu budowy drugiego toru linii kolejowej WKD pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim.

Pobierz rozkład jazdy pociągów WKD obowiązujący od 15.12.2019 (PDF - 1 MB).

PRZEWOZY PASAŻERSKIE NA LINII WKD OKRESIE 10 MIESIĘCY 2019 ROKU

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. po raz kolejny może pochwalić się dobrymi wynikami przewozowymi.
W ciągu dziesięciu miesięcy 2019r. z przejazdów pociągami WKD skorzystało 7374 511 pasażerów, tj. o 184 854 osób więcej, niż w analogicznym okresie 2018r., co stanowi 2,57% wzrost.

Powyższe przedstawia n/z zestawienie.

Liczba przewiezionych pasażerów WKD w 2018r. oraz 2019r.

LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW

Wzrost liczby przewiezionych pasażerów na linii WKD to efekt rozbudowy oferty przewozowej o dodatkowe pociągi w porze szczytu komunikacyjnego w dni powszednie, który w połączeniu z wysoką niezawodnością kursowania pociągów WKD w zdecydowanym stopniu przyczynił się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich.

Dodatkowo rozkład jazdy pociągów WKD niezmiennie zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów
w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Na uzyskany wynik wpływ miała także bardzo wysoka punktualność pociągów WKD. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego, w III kwartale 2019 roku spółka WKD była ponownie najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki – bo aż 99,61% wskaźnik punktualności.  

Nie bez znaczenia była modyfikacja oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych.
W ostatnim czasie spółka WKD wprowadziła bezpłatny przewóz roweru w weekendy i święta, zniosła ograniczenia czasowe dla preferencyjnych przejazdów dla seniorów oraz wdrożyła nowe zasady podróżowania w ramach biletów miejskich na obszarze miast: Podkowy Leśnej i Pruszkowa, co przyczynia się do sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD.

Istotne znaczenie ma też właściwa polityka marketingowa Spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.

Świętuj niepodległość z WuKaDką w dniu 11.11.2019 r.

Zachęcamy do celebrowania Święta Niepodległości z WuKaDką na antenie radia Bogoria. Tak ważną datę dla naszego kraju, warto obchodzić w sposób sympatyczny i radosny. Dlatego WKD przygotowała dla słuchaczy radia Bogoria upominki z okazji Święta Niepodległości, które będzie można otrzymać w dniu 11.11.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do celebrowania Święta Niepodległości z WuKaDką na antenie radia Bogoria

Warszawska Kolej Dojazdowa upamiętnia osoby i miejsca związane z historią i rozwojem EKD/WKD

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to wspomnienie osób lub miejsc, z którymi czujemy się emocjonalnie związani, zarówno w wymiarze rodzinnym, osobistym, jak i w wymiarze zawodowym bądź dzielącym pasję do wspólnej idei. To upamiętnienie tych, którzy odeszli, pozostawiając po sobie świadectwo i przesłanie historyczne.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Miłośników EKD/WKD podjęła inicjatywę związaną z upamiętnieniem osób zasłużonych dla historii i rozwoju przedsiębiorstwa EKD/WKD oraz obiektów związanych z historią EKD/WKD. W dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych, jak również w trakcie jej trwania, przedstawiciele spółki WKD i Stowarzyszenia, odwiedzili miejsca spoczynku osób zasłużonych, tj. twórców i pracowników przedsiębiorstwa, pasjonatów i miłosników historii EKD/WKD, jak również pracowników spółki WKD świadczących pracę w okresie obejmującym jej funkcjonowanie jako samodzielny podmiot gospodarczy – pozostawiając symboliczny znicz.

 WKD to kolej z historią. Początek listopada jest czasem zadumy i refleksji nad przemijaniem. Wspominamy osoby, które współtworzyły "Kolejkę", pamiętamy o naszych pracownikach oraz o bohaterach walczących w szeregach AK– powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

W ramach podjętej inicjatywy upamiętnione zostały trzy miejsca, związane z historią EKD/WKD oraz działaniami podejmowanymi w imieniu i na rzecz historii polskiego kolejnictwa. Znicze złożono pod tablicą upamiętniającą Kolejarzy EKD – Żołnierzy AK, zlokalizowaną przy rondzie u zbiegu ulic Okrężnej i Siennej w Grodzisku Mazowieckim, następnie pod tablicą upamiętniającą pracowników EKD, zamordowanych podczas wojny i okupacji 1939-1945, zlokalizowaną przy kościele pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz przy grobie Stanisława Wysockiego, projektanta Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, pochowanego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Warszawska Kolej Dojazdowa współpracuje ze Strażą Ochrony Kolei na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Warszawska Kolej Dojazdowa wśród podejmowanych działań związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu, współpracuje ściśle z właściwymi służbami szczebla krajowego i regionalnego, mającymi za zadanie strzec porządku publicznego. Wśród służb odpowiedzialnych za zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej znajduje się formacja mająca istotne znaczenie dla branży kolejowej. Formacją tą jest Straż Ochrony Kolei, która w 2018 roku obchodziła 100-lecie swojego istnienia, jako powołana na wzór wojskowy już tydzień po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wyspecjalizowana struktura, mająca skutecznie gwarantować bezpieczeństwo na obszarach kolejowych (początkowo pod nazwą Straż Kolejowa).

Spółka WKD korzysta z bogatej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa zdobytego przez Straż Ochrony Kolei w ciągu ponad 100 lat jej funkcjonowania. Obecnie współpraca koncentruje się m.in. w ramach Mazowieckiego Regionalnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Obszarach Kolejowych i w Pociągach, w skład którego wchodzą również przedstawiciele zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych czy Policji. Spotkania Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w siedzibie SOK. Niezależnie od powyższych narad, organizowane są także spotkania bilateralne, poświęcone konkretnym zagadnieniom, jak również umożliwiające przeprowadzenie kierunkowych wizji lokalnych w terenie pod kątem wypracowania zasad współdziałania pomiędzy zainteresowanymi stronami w sytuacji wystąpienia wydarzeń nadzwyczajnych na obszarach kolejowych i w pociągach.

W ramach współpracy dwustronnej, w siedzibie Warszawskiej Kolei Dojazdowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Oddziału SOK, w którym udział wzięli m.in.: Prezes Zarządu WKD, I Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. bezpieczeństwa na obszarze kolejowym i w pociągach WKD, Naczelnik Dyspozytury WKD oraz Komendant Mazowieckiego Oddziału Straży Ochrony Kolei. Narada poświęcona została m.in. wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania dewastacjom pojazdów kolejowych poprzez malowanie graffiti. W trakcie spotkania funkcjonariusze SOK szczegółowo zapoznali się z zapleczem przeglądowo-utrzymaniowym dla taboru WKD.

– Kwestie bezpieczeństwa na zarządzanym obszarze oraz w pociągach są dla nas najwyższym priorytetem. W tym celu podejmujemy współpracę z różnymi podmiotami, na wielu polach. Dzięki prowadzonej ścisłej współpracy oraz wymianie doświadczeń m.in. ze Strażą Ochrony Kolei, będziemy w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno przewożonych pasażerów, jak i mienia kolejowego, mając na uwadze fakt, że bezpieczeństwo na obszarach kolejowych stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa krajowego – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Podejmowane przez spółkę WKD inicjatywy i działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, zostały docenione również przez kierownictwo Straży Ochrony Kolei. Warszawska Kolej Dojazdowa została uhonorowana przez Komendanta Głównego SOK okolicznościowym emblematem ustanowionym z okazji 100-lecia funkcjonowania formacji. Przyznane wyróżnienie ma dla spółki szczególny wymiar ze względu na zachowywaną współcześnie przez Straż Ochrony Kolei mocną pozycję, jako formacji skutecznej, odpowiedzialnej i kompetentnej.

W ostatnim czasie Warszawska Kolej Dojazdowa otrzymała dwa wyróżnienia za działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Za realizację i wdrożenie do użytkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego zabudowę nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) w obrębie kilkunastu przejazdów kolejowych linii WKD, spółka została nagrodzona w III edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” (w jednej z kluczowych kategorii: „rozwiązanie techniczne”), organizowanego w 2018 roku przez Urząd Transportu Kolejowego. Spółka została również wyróżniona tytułem honorowym „Patron bezpiecznych dróg 2019”, przyznanym podczas zorganizowanego w siedzibie NOT w Warszawie ogólnopolskiego konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, którego inicjatorem była m.in. Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.

Wymienione wyróżnienia należy uznać za wyraz dostrzeżenia i uznania przez ekspertów oraz podmioty decyzyjne w branży kolejowej, szerokiego i kompleksowego zakresu działań podejmowanych przez WKD na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu.

Przewozy pasażerskie na linii WKD w okresie 9 miesięcy 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w dalszym ciągu poprawia wyniki przewozowe, co potwierdzają zgromadzone dane za kolejny miesiąc bieżącego roku. W okresie od stycznia do września 2019 roku przejazdy pociągami WKD wybrało 6 544 682 pasażerów, tj. o 180 837 osób więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, co oznacza wzrost o 2,84%.

Wyniki przewozowe za 9 miesięcy 2019 roku w porównaniu do 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Wzrost liczby pasażerów na linii WKD w ciągu 2019 roku to efekt rozbudowanej od grudnia 2018 roku oferty przewozowej o dodatkowe pociągi w porze szczytów komunikacyjnych w dni powszednie (uruchomienie dodatkowego,13. obiegu taboru). Zaproponowana oferta w ramach obowiązującego rozkładu jazdy w połączeniu z bardzo wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD, wynoszącą blisko 99,5% w zdecydowanym stopniu przyczyniła się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku spółka WKD była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju. W świetle danych zgromadzonych przez WKD za III kwartał, rezultat ten może być utrzymany również w kolejnym okresie.

Na uzyskany wynik wpływ miało uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych. W ostatnim czasie spółka WKD wprowadziła bezpłatny przewóz roweru w weekendy i święta, zniosła ograniczenia czasowe dla preferencyjnych przejazdów dla seniorów oraz wdrożyła nowe zasady podróżowania w ramach biletów miejskich na obszarze miast: Podkowy Leśnej i Pruszkowa. Wszystkie wymienione elementy przyczyniają się do sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD.

Rozkład jazdy pociągów w ramach oferty przewozowej WKD niezmiennie zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Istotne znaczenie ma również właściwa polityka marketingowa spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. serdecznie dziękując za regularne korzystanie z oferowanych usług życzy wszystkim dalszych szybkich, punktualnych i bezpiecznych podróży pociągami WKD. Bez Państwa taki wynik nie byłby możliwy do osiągnięcia!