Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Przepisy

Informacje dot. praw i obowiązków w ruchu kolejowym można znaleźć na stronie Urzędu Transportu Kolejowego: www.utk.gov.pl

Komisja Europejska przygotowała specjalną stronę internetową, na której znajduje się streszczenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14) m.in. można na niej znaleźć 6 podstawowych praw przysługujących osobom podróżującym koleją:

  1. Bezproblemowy zakup biletu
  2. Bezpieczne podróżowanie
  3. Prawa pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej
  4. Informacje o ułatwieniach dla pasażerów niepełnosprawnych
  5. Odszkodowanie z tytułu śmierci, obrażeń i odpowiedzialności za bagaż
  6. Ochrona pasażera w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorstwa kolejowe ich zobowiązań

 

Organ nadzorujący przestrzeganie praw pasażera w transporcie kolejowym:

Urząd Transportu Kolejowego
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
nr infolinii:  22 460 40 80
adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl