Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Przewóz rzeczy

Podróżny (w tym dziecko powyżej 7 roku życia), posiadający ważny bilet na przejazd, może zabrać ze sobą do pociągu i przewieźć bezpłatnie rzeczy, których masa nie przekracza 20 kg. W przypadku dziecka do lat 7, posiadającego ważny bilet na przejazd, norma ta wynosi 10 kg.

Podróżny może zabrać ze sobą rzeczy jeżeli istnieje możliwość umieszczenia ich w pociągu tak, aby:

  1. nie utrudniały przejścia
  2. nie narażały na szkodę osób i mienia
  3. nie zagrażały bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie
  4. nie przeszkadzały innym podróżnym

Zabronione jest umieszczanie rzeczy na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

Zasady przewozu rzeczy do 30 kg określone są w TOB.

Rzeczy o masie do 30 kg (o ile ze względu na swoje rozmiary nie utrudniają przejazdu innym podróżnym), przewożone są pod opieką podróżnego odpłatnie, wg zasad określonych w TOB.
Na przewóz rzeczy o masie do 30 kg należy skasować bilet jednorazowy (strefowy/miejski) na odpowiednią strefę czasową/obszar ważności.

Zamiar odpłatnego przewozu rzeczy wymienionych w TOB, podróżny obowiązany jest zgłosić w kasie biletowej przed rozpoczęciem podróży.

Na przewóz ww. przedmiotów kasa biletowa wydaje bilet na przewóz rzeczy pod opieką podróżnego.