Section menu

Ocena projektu Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów edycji 2021/2022 spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
Szanowna Pani / Szanowny Panie
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, której wyniki pozwolą poznać Państwa preferencje związane z przejazdami pociągami spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., a także Państwa opinię na temat projektu Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów edycji 2021/2022 obowiązującego od dnia 12 grudnia 2021 roku.

Projekt Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów 2021-2022

1. Płeć:


2. Wiek:3. Podróż odbywa Pani/Pan na podstawie biletu:

4. Cel podróży:
5. Jak często korzysta Pani/Pan z przejazdów pociągami spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.?6. Czy podczas podróży przesiada się Pani/Pan do innego środka transportu - pociąg, tramwaj, autobus?


7. W przypadku zaznaczenia w odpowiedzi na pytanie nr 6 pozycji "Tak" - proszę podać nazwę stacji przesiadkowej:
8. Jak ocenia Pani/Pan możliwość przesiadki do innego środka transportu na stacji przesiadkowej?

9. Jak ocenia Pani/Pan częstotliwość kursowania pociągów?

10. Jak ocenia Pani/Pan tabor obsługujący połączenie?

11. Propozycja zmian do projektu rozkładu jazdy pociągów edycji 2021/2022 na trasie, z której obecnie Pani/Pan korzysta:
a) stacja początkowa:
stacja końcowa:
godzina odjazdu ze stacji początkowej:
propozycja zmiany godz. odjazdu ze stacji początkowej:
b) stacja początkowa:
stacja końcowa:
godzina odjazdu ze stacji początkowej:
propozycja zmiany godz. odjazdu ze stacji początkowej:
c) stacja początkowa:
stacja końcowa:
godzina odjazdu ze stacji początkowej:
propozycja zmiany godz. odjazdu ze stacji początkowej:
d) stacja początkowa:
stacja końcowa:
godzina odjazdu ze stacji początkowej:
propozycja zmiany godz. odjazdu ze stacji początkowej:
12. Uwagi dodatkowe: