Warszawska Kolej Dojazdowa jako przewoźnik kolejowy i jednocześnie zarządca infrastruktury podejmuje działania, które znoszą bariery i zwiększają dostępność - ułatwiają podróż WuKaDką. W ramach likwidacji barier na 12 peronach na odcinku Podkowa Leśna Wschodnia – Pruszków WKD powstały ścieżki prowadzące dla osób z dysfunkcjami wzroku.

WuKaDka zwraca ogromną uwagę na bezpieczeństwo swoich pasażerów i podejmuje szereg działań, które sprawiają, że podróż staje się bezpieczniejsza, bardziej komfortowa oraz dostępna dla wszystkich. W ramach działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa infrastruktury peronowej WKD powstał projekt  pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizacje infrastruktury kolejowej WKD”. W ramach tego projektu w 2022 roku wymienione zostały ostrzegawcze pasy dotykowe oraz powstały ścieżki prowadzące dla osób z dysfunkcjami wzroku na 12 peronach stacji/przystanków osobowych na odcinku Podkowa Leśna Wschodnia – Pruszków WKD.

-  Dostępność naszych usług i bezpieczeństwo naszych pasażerów są dla nas bardzo ważne. Wykonanie ścieżek prowadzących do poszczególnych elementów infrastruktury stworzyło odpowiednie warunki dające możliwość korzystania z przestrzeni peronowej osobom słabowidzącym oraz niewidomym – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Realizacja wymiany ostrzegawczych pasów dotykowych w tzw. strefie zagrożenia peronu oraz w miejscach newralgicznych tj. zejścia, wejścia na peron, schody, pochylnie w dużej mierze wpłynęła na zwiększenie bezpieczeństwa podróży wszystkich pasażerów. Stworzenie systemu ścieżek rozprowadzających odpowiednio kontrastowych do istniejącej nawierzchni usystematyzowało i nakreśliło wizualnie rozejścia do najważniejszych elementów infrastruktury. 

W 2023 r. planowana jest kontynuacja powyższego projektu, w ramach którego dla osób z niepełnosprawnościami dostosowane zostaną pozostałe perony stacji/przystanków osobowych na linii WKD.

Zapraszamy do bezpiecznej podróży bez barier!

 

ścieżki na peronach www 01 002