WARSZAWA SALOMEA

Informacja o przystanku – perony w obu kierunkach wyposażone w pochylnie

 

 

WEJŚCIA NA PERONY WYPOSAżONE W POCHYLNIE

1