Postępowanie prowadzone było w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej eB2B dostępnej pod adresem: https://wkd.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/422276 pod nazwą: "Sukcesywna dostawa oleju opałowego", nr postępowania: WKD10a-27-12/2023.

Wyniki postępowania dostępne są pod adresem: https://wkd.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html?count-issue=1