Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas obrad w dniu 26.06.2020 jednogłośnie udzieliło Zarządowi spółki w składzie:

  • Michał Panfil – Prezes Zarządu
  • Jolanta Dałek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
  • Tomasz Tretter – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

oraz Radzie Nadzorczej spółki w składzie:

  • Mariusz Frankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Andrzej Kamasa – Członek Rady Nadzorczej
  • Artur Andrysiak – Członek Rady Nadzorczej
  • Jan Starzyński – Członek Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Stankiewicz – Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2019 rok. Skład Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian.

Spółka zamknęła rok 2019 zyskiem netto w wysokości 3 463 782,20 .