Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas obrad w dniu 30.06.2021 jednogłośnie udzieliło Zarządowi spółki w składzie:

Michał Panfil – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Jolanta Dałek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Tomasz Tretter – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

oraz Radzie Nadzorczej spółki w składzie:

Mariusz Frankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Kamasa – Członek Rady Nadzorczej
Artur Andrysiak – Członek Rady Nadzorczej
Jan Starzyński – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Stankiewicz – Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2020 rok. Skład Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian.