Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w okresie okołoświątecznym kasy biletowe czynne będą w n/w godzinach:

- 24.12.2021 r. – kasy czynne do godz. 17:00, wyjątek stanowi kasa W-wa Śródmieście czynna do godz. 18:00;

- 25.12.2021 r. – kasy nieczynne

- 01.01 - 02.01.2022 r. – kasy nieczynne

W pozostałe dni kasy biletowe czynne są zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia podanymi do publicznej wiadomości.