AKTUALIZACJA Z DNIA 14.02.2022r

W związku z przywróceniem stacjonarnej nauki w szkołach, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 21.02.2022 r. zwroty biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych przyjmowane są zgodnie z terminami wskazanymi w § 13 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD).


W związku z decyzją o przejściu na nauczanie zdalne w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, do odwołania, w odstępstwie od terminów wskazanych w §13 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD)  podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami WKD, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych):

1) całkowicie niewykorzystanych;
2) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

Od zwracanych należności potrąca się odstępne w wysokości 10%.