AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 04.03.2023

W związku z przyjęciem do obowiązywania organizacji ruchu na linii WKD w okresie od dnia 13.03.2023 do dnia 30.04.2023, organizacja ruchu i rozkład jazdy obowiązujące od dnia 20.02.2023, których ważność ważność zaplanowano uprzednio do dnia 31.03.2023, ulegają skróceniu do dnia 12.03.2023 (niedziela). Ostatnim dniem obowiązywania poniższego rozkładu jazdy pociągów będzie 12.03.2023 (niedziela) – włączając noc 12/13.03.2023 (niedziela/poniedziałek) do godz. 3:00.

Tutaj znajduje się komunikat na temat organizacji ruchu obowiązującej w okresie od dnia 13.03.2023 do dnia 30.04.2023.


Uwaga! Poniższy artykuł podlegał aktualizacji poprzez skrócenie okresu obowiązywania rozkładu jazdy do dnia 12.03.2023 (uprzednio do dnia 31.03.2023).

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w ramach kontynuacji robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska na linii WKD od poniedziałku, 20.02.2023, będzie obowiązywać nowy, specjalny rozkład jazdy pociągów i zastępczej komunikacji autobusowej.

Zmiana rozkładu jazdy obejmuje przywrócenie ruchu pociągów na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz przeniesienie ruchu pociągów na nowo wybudowany tor nr 1 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 20.02.2023 - 12.03.2023: DNI POWSZEDNIE

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 20.02.2023 - 12.03.2023: SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA

Tutaj znajdują się do pobrania tabliczki z rozkładami jazdy linii zastępczej komunikacji autobusowej w okresie 20.02.2023 - 12.03.2023: odjazdy z poszczególnych przystanków

Wszystkie rozkłady jazdy znajdują się również w dolnej części strony.


CO SIĘ ZMIENIA?

W związku z otwarciem nowo wybudowanego toru poprawi się komfort podróży, pasażerowie zyskają dostęp do nowych peronów zlokalizowanych w obrębie wszystkich przystanków osobowych na przebudowywanym odcinku linii kolejowej, w tym w Podkowie Leśnej Zachodniej. Otwarcie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wyeliminuje uciązliwości związane z koniecznością korzystania z zastepczej komunikacji autobusowej i przesiadania się na przystanku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice. Pociągi na razie jednak nie przyśpieszą, w dalszym ciągu z uwagi na planowane prace na sąsiednim starym torze nr 1G, będą poruszać się z prędkością ograniczoną do 40 km/h.

Nowy tor patrząc w kierunku Warszawy usytuowany jest po lewej stronie, podobnie jak wszystkie zlokalizowane wzdłuż niego perony przystankowe. Obsługa podróżnych będzie się odbywać w sposób następujący:

 • stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska - peron dwukrawędziowy, przy którym znajdują się tory: nr 1 (przy prawej krawędzi - podstawowy dla odjazdów) i nr 3 (dla wybranych przyjazdów)
 • przystanek Grodzisk Mazowiecki Jordanowice - peron zlokalizowany za przejazdem kolejowo-drogowym w ciągu ul. Nadarzyńskiej
 • przystanek Grodzisk Mazowiecki Piaskowa - peron zlokalizowany przed przejazdem kolejowo-drogowym w ciągu ul. Piaskowej
 • przystanek Grodzisk Mazowiecki Okrężna - peron zlokalizowany za przejazdem kolejowo-drogowym w ciągu ul. Okrężnej
 • przystanek Brzózki - peron zlokalizowany za przejazdem kolejowo-drogowym w ciągu ul. Łąkowej
 • przystanek Kazimierówka - peron zlokalizowany za przejazdem kolejowo-drogowym w ciągu ul. Kazimierzowskiej
 • przystanek Podkowa Leśna Zachodnia - peron zlokalizowany za przejazdem kolejowo-drogowym w ciągu ul. Zachodniej

Nowa organizacja ruchu, w tym operacje związane z manewrowaniem składów pomiędzy układem stacyjnym Grodzisk Mazowiecki Radońska a torami odstawczymi na terenie zakładu eksploatacji WKD wymusiła konieczność wdrożenia zmodyfikowanego rozkładu jazdy, zarówno dla dni powszednich, jak i dla sobót, niedziel i świąt. W odniesieniu do odcinka pomiędzy Podkową Leśną i Warszawą w zdecydowanej mierze zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania, jednakże należy szczególną uwagę zwrócić na kilka kluczowych zmian:

 • pociąg wyruszający w dni powszednie z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego o godz. 5:20 od dnia 20.02.2023 odjeżdża 10 minut wcześniej, tj. o godz. 5:10
 • pociąg wyruszający w dni powszednie z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego o godz. 6:20 od dnia 20.02.2023 odjeżdża 2 minuty wcześniej, tj. o godz. 6:18
 • pociągi wyruszające w dni powszednie z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego w porze wieczornej, między godz. 20 i 24 od dnia 20.02.2023 mają zmienione godziny kursowania
 • pociągi wyruszające w soboty, niedziele i święta ze stacji Podkowa Leśna Główna w kierunku Warszawy będą w dalszym ciągu odjeżdżać z częstotliwością co 20 minut, jednakże od 20.02.2023 zmienią się godziny kursowania: zamiast jak dotychczas w takcie 05, 25, 45 po każdej pełnej godzinie, odjadą w takcie 15, 35, 55 po każdej pełnej godzinie
 • pociągi odjezdżające z Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy w szczycie porannym do godz. 8:00 ulegną przesunięciom o kilka minut wcześniej lub później, jednak pora dojazdu do Warszawy nie ulegnie zasadniczym zmianom z uwagi na brak dotychczasowego postoju wyrównawczego na stacji Podkowa Leśna Główna
 • odjazdy ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska zostaną zróżnicowane w zależności od dnia tygodnia: w dni powszednie odjadą zasadniczo 42 minuty po każdej pełnej godzinie (od godz. 8:42, 9:42 itd.), zaś w soboty, niedziele i święta - 37 minut po każdej pełnej godzinie (7:37, 8:37 itd.).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z nową organizacją ruchu pociągów w celu zaplanowania dogodnej podróży!

Informujemy, że w obrębie udostępnionej infrastruktury peronowej wzdłuż nowego toru w dalszym ciągu prowadzone będą prace wykończeniowe, obejmujące dostawę i montaż m.in. elementów wiat, gablot informacyjnych (będą to gabloty wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED znane m.in. z przystanków Pruszków WKD czy Warszawa Aleje Jerozolimskie), balustrad, stojaków rowerowych czy miejsc oczekiwania na asystę. Roboty dotyczące docelowego dowiązania zejść z peronów do okolicznego układu drogowego zostana zrealizowane w drugim etapie inwestycji, równolegle z kompleksową przebudową toru prawego w kierunku Warszawy wraz z wszystkimi przejazdami kolejowo-drogowymi.

Automaty biletowe zlokalizowane na istniejących peronach przy starym torze nr 1G zostaną w najbliższych dniach przeniesione w tymczasowe lokalizacje - oprócz usytuowanych na nowych peronach na przystankach Kazimierówka i Grodzisk Mazowiecki Okrężna. Docelowo po oddaniu do użytkowania nowych peronów w kierunku Warszawy wszystkie automaty biletowe zostaną posadowione w dedykowanym miejscu pod wiatą na peronach zlokalizowanych wzdłuż prawego toru - patrząc w kierunku Warszawy, jako priorytetowego kierunku podróży.

Uwaga! Tymczasowe miejsce oczekiwania na asystę na nowych peronach dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości poruszania się - wskaźnik W4 - czarny prostokąt z białym krzyżem (w zależności od kierunku ruchu pociągu).


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. Od dnia 20.02.2023 (poniedziałek) zostaje otwarta dla pociągów pasażerskich stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska. W związku z powyższym przywrócony zostaje ruch pociągów pasażerskich na odcinku Grodzisk Maz. Jordanowice – Grodzisk Maz. Radońska.
 2. W związku z przywróceniem ruchu w obrębie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska ulega zmianie rozkład jazdy pociągów i zastępczej komunikacji autobusowej. Niektóre kursy pociągów ulegną przesunięciu, zarówno w dni powszednie, jak również w dni wolne.
 3. Od dnia 20.02.2023 (poniedziałek) następuje przeniesienie ruchu pociągów na nowo zbudowany tor na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego (będzie to prawy tor patrząc w kierunku Grodziska Mazowieckiego) – wraz z otwarciem dla obsługi podróżnych wszystkich nowych peronów zlokalizowanych po prawej stronie tego toru (patrząc w kierunku Grodziska Mazowieckiego).
 4. Od dnia 20.02.2023 (poniedziałek) w związku z otwarciem nowego toru następuje przywrócenie obsługi przez pociągi przystanku kolejowego Podkowa Leśna Zachodnia.
 5. Zastępcza komunikacja autobusowa:
  • W związku z otwarciem stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska likwidacji ulega trasa ZKA ZA1 na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice.
  • W związku ze wznowieniem obsługi przez pociągi przystanku Podkowa Lesna Zachodnia zmianie ulega trasa ZKA ZA12, obsługująca relację Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Połączenia kolejowe do Milanówka pozostają w dalszym ciągu zawieszone.
 6. Od dnia 20.02.2023 (poniedziałek) następuje zamknięcie dla ruchu pociągów dotychczasowego, starego toru nr 1 G (tor prawy patrząc w kierunku Warszawy) wraz ze wszystkimi peronami, zlokalizowanymi po prawej stronie tego toru (patrząc w kierunku Warszawy.
 7. Podróżni korzystający z ZKA zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 8. W pojazdach ZKA nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz przewozu roweru.
 9. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna, jak również wydłużony czas przejazdu ZKA nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
 10. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, iż w związku z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w pociągach spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście są honorowane wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
  (a) Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki);
  (b) Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek);
  (c) Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów).

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 19.02.2023 i ważnych na przejazdy w dniu 20.02.2023 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
  (a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, 801 789 405, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

POLESIE

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01,02 – ul. Królewska (przy WKD)

 


LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

Przystanek zastępczej komunikacji autobusowej

Punkt biletowy

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD oraz automat biletowy na peronie

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na peronie p.o. WKD Milanówek Grudów

POLESIE

automat biletowy na peronie p.o. WKD Polesie

 


OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalny rozkład jazdy obowiązuje od nocy z niedzieli na poniedziałek (19.02/20.02.2023) – godz. 3:00, do nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13.03.2023) – godz. 3:00.


Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 20.02.2023 - 12.03.2023: DNI POWSZEDNIE

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 20.02.2023 - 12.03.2023: SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA

Tutaj znajdują się do pobrania tabliczki z rozkładami jazdy linii zastępczej komunikacji autobusowej w okresie 20.02.2023 - 12.03.2023: odjazdy z poszczególnych przystanków


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywać do dnia 31.03.2023 (do odwołania - okres ważności skrócono do dnia 12.03.2023). Uwaga! Rozkład jazdy może ulec zmianie. W ciągu 2023 roku będą wprowadzane zmiany rozkładu jazdy w związku z kolejnymi etapami realizacji robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego lub w zakresie przebudowy stacji Warszawa Zachodnia.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.