Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniach 29.01. - 29.02.2024 r. przeprowadza wśród podróżnych badanie ankietowe dotyczące jakości usług świadczonych przez Spółkę w 2023 r. Przedmiotowa ankieta pozwoli dokonać oceny funkcjonowania Spółki oraz poznać Państwa uwagi odnośnie oferowanych przez Spółkę usług. Państwa opinie i spostrzeżenia stanowią dla Spółki niezwykle cenne źródło informacji i pozwolą nam na dalsze doskonalenie się, aby jeszcze lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom.

Ankieta zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej. Istnieje także możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej, którą będzie można pobrać oraz po wypełnieniu złożyć w kasach biletowych WKD.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach.