2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa i wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. WuKaDka w ramach obchodów tzw. niebieskiego miesiąca, jakim jest kwiecień wzorem lat ubiegłych przy współpracy z Niepubliczną Szkołą Specjalną „PRZYLĄDEK” w Parzniewie przygotowała wystawę fotograficzną oraz plansze edukacyjne, które wyświetlane będą w pociągach na monitorach LCD.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około jedno na 100 dzieci jest w spektrum autyzmu, który stanowi zróżnicowaną grupę objawów związanych z rozwojem mózgu (ang. autism spectrum disorder, ASD). Autyzm to specyficzny sposób pracy układu nerwowego, w tym mózgu, będący przejawem neuroróżnorodności gatunku ludzkiego. To zjawisko o bardzo szerokim zakresie i wielu odcieniach, stanowiące wachlarz zróżnicowanych cech, zachowań i objawów. Przed diagnozą spektrum autyzmu młode osoby często otrzymują inne diagnozy psychiatryczne. Uzyskanie trafnej diagnozy może mieć ogromne znaczenie dla osoby w każdym wieku. Aktualnie odchodzi się od narracji o leczeniu osób w spektrum, a zamiast tego skupia się na akceptacji, wspieraniu i włączaniu osób neuroróżnorodnych, a także na upominaniu się o ich prawa.

Zdolności i potrzeby osób w spektrum autyzmu są różne i mogą ewoluować w czasie. Podczas gdy niektórzy mogą żyć samodzielnie, inni mogą wymagać wsparcia przez całe życie. Dlatego tak ważna jest potrzeba uwzględnienia złożoności, różnorodności i indywidualności osób w spektrum autyzmu.

Symbolem solidarności z autystami jest kolor niebieski. Symbolem autyzmu stały się również puzzle, ponieważ, rozumienie i postrzeganie świata przez autystów jest coraz lepiej poznane, ale wciąż wiele elementów układanki nie zostało jeszcze zgłębionych. Najnowszym symbolem autyzmu jest tęczowy znak nieskończoności, który podkreśla różnorodność spektrum autyzmu i wskazuje na podejście w nowym ujęciu – neuroróżnorodności.

Dla osób z autyzmem bardzo ważna jest akceptacja społeczna i wsparcie, bez którego nie są w stanie normalnie funkcjonować. Warszawska Kolej Dojazdowa stara się zwiększać świadomość swoich pasażerów uwrażliwiając ich i zwracając uwagę na problemy z jakimi borykają się osoby w spektrum autyzmu oraz ich rodziny, takie jak brak zrozumienia czy wykluczenie społeczne. Osoby w spektrum autyzmu mają prawo do równych szans i traktowania z szacunkiem i godnością.

Z okazji niebieskiego miesiąca - wspólnie z Niepubliczną Szkołą Specjalną „PRZYLĄDEK” - przygotowaliśmy dla Państwa wystawę fotograficzną „Autyzm – wspieram, rozumiem, pomagam”, do której obejrzenia zapraszamy tym razem w Grodzisku Mazowieckim. Fotografie wyeksponowane zostały przy Stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, na ogrodzeniu wzdłuż ul. Radońskiej.

Ponadto na monitorach w pociągach WuKaDki przez cały miesiąc kwiecień wyświetlane będą wskazówki jak pomóc osobom ze spektrum autyzmu.

Oto kilka z nich:

  • Nie oceniaj.
  • Nie ignoruj.
  • Przepuść nas w kolejce, nie rozumiemy czekania.
  • Nie oceniaj, jak krzyczę.
  • Nie śmiej się z nas, nie traktuj nas, jakby nas nie było.
  • Nie komentuj naszego zachowania stojąc tuż obok, to jest przykre dla nas i dla naszych rodziców.

Problemy osób z niepełnosprawnościami wynikają często z barier, które sami niepotrzebnie tworzymy bojąc się inności. Umiejętność otwierania się na to co inne, zainteresowanie drugim człowiekiem i jego losem to wartości, o których warto przypominać.

Starajmy się lepiej zrozumieć, aby łatwiej wspólnie funkcjonować w społeczeństwie.