Informacja o przystanku:

Perony w obu kierunkach wyposażone w pochylnie.

Z peronu nr 1 w kierunku Warszawy mogą korzystać osoby niewidome. Peron wyposażony jest
w ścieżki prowadzące do podstawowych elementów infrastruktury peronowej. 

WEJŚCIA NA PERONY WYPOSAŻONE W POCHYLNIE
WEJŚCIA NA PERONY WYPOSAŻONE W POCHYLNIE
WEJŚCIA NA PERONY WYPOSAŻONE W POCHYLNIE
WEJŚCIA NA PERONY WYPOSAŻONE W POCHYLNIE
PERON NR 1 WYPOSAŻONY W ŚCIEŻKI PROWADZĄCE.
PERON NR 1 WYPOSAŻONY W ŚCIEŻKI PROWADZĄCE.