Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 17 października) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

WuKaDka wspiera lokalny klub sportowy Podkowa Teqball Club

W ramach umowy podpisanej pod koniec 2019 roku Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została partnerem klubu sportowego Podkowa Teqball Club. WKD wspiera działalność Klubu wpisującą się w politykę Spółki,która zakłada aktywne angażowanie się w rozwój lokalnych inicjatyw i promowaniesportu oraz zdrowego trybu życia.
- WuKaDka chętnie angażuje się w życie lokalnych społecznościmiędzy innymi właśnie poprzez współpracę z klubami sportowymi skupionymi wzdłuż linii WKD, które popularyzują czynne spędzanie czasu wolnego. Zachęcanie do aktywności fizycznej jest bardzo ważne, bo sport to nie tylko świetna porcja ruchu, ale także rozwój umiejętności społecznych – powiedział Tomasz Tretter – Członek Zarządu WKD.

Symbolicznym gestem podjęcia współpracy było przekazanie w dniu 17.01.2020 r. koszulki meczowej z logo WKD przez Jana Ochędalskiego – Prezesa Podkowa Teqball Club na ręce Tomasza Trettera – Członka Zarządu WKD.
- Spełniło się jedno z naszych marzeń. Kolejka jest wpisana w krajobraz Podkowy Leśnej, dlatego jestem niezmiernie szczęśliwi, że udało nam się podjąć wspólne działania na rzecz popularyzacji sportu. - powiedział Jan Ochędalski – Prezes Podkowa Teqball Club.

wręczenie koszulki z logo WKD

Podkowa Teqball Club powstał na początku 2019 r. W klubie występuje wielu utytułowanych zawodników, specjalizujących się w różnych dyscyplinach sportu. W szczególności dotyczy to nowych form rywalizacji, takich jak: Teqball, Teqpong, Teqvoly, Teqis oraz Qatch. Obecnie zrzesza około 40 osób - zawodników, zawodniczek i przedstawicieli klubu rożnego szczebla. Koronna dyscyplina klubu – Teqball, rozpoznawalna jest w Polsce dzięki Podkowie Leśnej, tu też zaczęły się pierwsze rozgrywki Teqballowe, i odbyły się I Mistrzostwa Polski. Prezesem honorowym polskiego Teqball’a jest Michał Listkiewicz (polski sędziapiłkarski, działacz sportowy, w latach 1999–2008 prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej), z kolei rolę ambasadora pełni Andrzej Strejlau (polski piłkarz, trener, działacz i komentator piłkarski).