Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością informuje, że w dniach 27 i 28.11.2019 w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. został przeprowadzony audyt nadzoru. W trakcie audytu nie wykazano żadnych nieprawidłowości w dokumentacji systemowej obowiązującej w spółce.

W związku z powyższym Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została zarekomendowana Komitetowi Technicznemu CSQ do utrzymania certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2015.