W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych na terenie parkingu Park & Ride w Komorowie, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje,
od dnia 28.11.2020 r. wstrzymana zostaje w kasie biletowej w Komorowie sprzedaż bonów parkingowych do biletów kwartalnych WKD.

Sprzedaż bonów parkingowych do biletów miesięcznych prowadzona będzie do dnia 25.01.2021 r., z terminem ważności najpóźniej od dnia 01.02.2021 r.

Zakupione bony parkingowe do biletów miesięcznych i kwartalnych będą ważne zgodnie z terminem ważności wskazanym na zakupionym bilecie okresowym
jednak nie dłuższym niż do dnia 28.02.2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy.