Oferta ważna jest w każdy weekend (sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy) oraz w okresie ferii zimowych i wakacji letnich (w terminach ustalonych każdorazowo przez Przewoźnika).

Oferta Przejazdy rodzinne dotyczy grupy osób od 2 do 5 osób, w tym co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia, podróżujące wspólnie pociągiem w tym samym terminie.

Uprawnione osoby dorosłe, które nie posiadają indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych, mogą nabyć bilet jednorazowy „tam” lub „tam i z powrotem” z ulgą handlową 50%.

Dzieci podróżujące z osobą dorosłą w ramach oferty Przejazdy rodzinne nabywają bilet jednorazowy „tam” lub „tam i powrót” na podstawie indywidulanych uprawnień do ulg ustawowych lub handlowych lub podróżują na podstawie ważnego biletu okresowego.

Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD,

    • kasa biletowa, która dokonuje odprawy uprawnionych osób, na biletach jednorazowych z ulgą handlową dokonuje adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy,

    • osoby, które nabyły bilety z ulgą handlową 50% na przejazd w biletomacie lub punkcie uprawnionym do sprzedaży biletów na linię WKD, dokonują samodzielnie wpisu „Przejazd rodzinny” na biletach,

    • osoby, które nabyły bilety z ulgą handlową 50% w ramach oferty „Przejazdy rodzinne” za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub za pośrednictwem strony internetowej WKD, w trakcie kontroli biletów – składają kontrolerowi ustne oświadczenie, iż korzystają z przejazdów w ramach oferty „Przejazdy rodzinne” – okazując.

Warunki taryfowe oferty ,,Przejazdy rodzinne'' obowiazujace od dnia 1 maja 2022 roku