Pociągi WKD są wyposażone w rampy odkładane ręcznie w liczbie 4 szt. znajdujące się na obu końcach pojazdu – przy drzwiach najbliższych kabinie maszynisty, po 2 szt. na stronę, umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich do pojazdu z peronu o wysokości 400 mm ponad główką szyny. Dzięki zapewnieniu wysokości podłogi w przestrzeni drzwi wejściowych pojazdu w granicach od 400 do 500 mm licząc od główki szyny, powinno być możliwe szybkie wykonanie tej czynności.

Po zatrzymaniu pociągu w drzwiach wyposażonych w rampę najazdową (zdjęcie nr 3) podróżny o ograniczonej mobilności w celu uzyskania pomocy może skorzystać ze specjalnego przycisku umieszczonego na płacie drzwi (zdjęcie nr 1), przekazującego sygnał bezpośrednio personel pokładowy. Sygnalizacja działania przycisków: podświetlanie na zielono w momencie otwarcia drzwi lub gdy aktywna jest funkcja otwierania drzwi przez pasażerów; naciśnięcie przycisku musi powodować chwilowe podświetlenie na czerwono.

Przyciski zewnętrzne umieszczone na płacie drzwi, przy których znajduje się rampa, w pobliżu przycisku otwierania drzwi przez pasażerów, oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego na samym przycisku oraz dodatkowo naklejką obok przycisku.

Wejścia do pociągu przystosowane dla osób o ograniczonej mobilności oznakowane są piktogramami na ścianie zewnętrznej pojazdu.

W pojazdach serii EN97 i EN100 liczba miejsc dla pasażerów na wózkach inwalidzkich (jak również dla podróżnych z wózkiem dziecięcym) wynosi 4 na pojazd (zdjęcie nr 4).

Każde miejsce dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest wyposażone w podparcie umożliwiające unieruchomienie wózka pasem bezpieczeństwa. Każde miejsce jest dostępne z poziomu podłogi w przestrzeni drzwi wejściowych, bez pochyleń, odpowiednio oznakowane (piktogramy na ścianach wewnętrznych, oznakowanie).

Pojazdy serii EN100 są wyposażone w pokładowy system wzywania pomocy i dwukierunkowej łączności z maszynistą poprzez przycisk SOS umieszczony w przestrzeni drzwi wejściowych oraz za kabiną maszynisty. Panel z przyciskiem SOS jest oznakowany w języku Braille’a (zdjęcie nr 2).

 

ZDJĘCIE NR 1
ZDJĘCIE NR 1
ZDJĘCIE NR 2
ZDJĘCIE NR 2
ZDJĘCIE NR 3
ZDJĘCIE NR 3
ZDJĘCIE NR 4
ZDJĘCIE NR 4

 

System zapowiadania stacji i przystanków osobowych

System zapowiadania stacji i przystanków osobowych w pojazdach kolejowych WKD składa się m.in. z podsystemu zapowiadania głosowego (komunikaty nagrane przez lektora, emitowane za pośrednictwem systemu rozgłoszeniowego).

Szczegółowy wykaz komunikatów głosowych:

 • NAZWY STACJI WKD (4 OBIEKTY)
 • NAZWY PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH (24 OBIEKTY)
 • NASTĘPNA STACJA
 • STACJA
 • NASTĘPNY PRZYSTANEK
 • PRZYSTANEK
 • NASTĘPNY POSTÓJ
 • UWAGA! Z POWODU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH POCIĄG SKOŃCZYŁ BIEG. PROSIMY O OPUSZCZENIE POJAZDU I O ZABRANIE ZE SOBĄ BAGAŻU
 • UWAGA! STACJA KOŃCOWA. PROSIMY O OPUSZCZENIE POJAZDU I O ZABRANIE ZE SOBĄ BAGAŻU
 • UWAGA! PRZYSTANEK KOŃCOWY. PROSIMY O OPUSZCZENIE POJAZDU I O ZABRANIE ZE SOBĄ BAGAŻU
 • MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO POCIĄGÓW PODMIEJSKICH
 • MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO POCIĄGÓW DALEKOBIEŻNYCH
 • MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ
 • MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
 • UWAGA! W ZWIĄZKU Z UTRUDNIENIAMI W RUCHU KOLEJOWYM I MOŻLIWYMI OPÓŹNIENIAMI PROSIMY O ZWRACANIE UWAGI NA KOMUNIKATY EMITOWANE NA PERONOWYCH TABLICACH INFORMACJI PASAŻERSKIEJ.

Zapowiadanie następnej stacji lub następnego przystanku osobowego wraz z ich nazwą odbywa się naprzemiennie w zależności od drogi przebytej przez pojazd.

Dodatkowo pomiędzy wybranymi stacjami/przystankami osobowymi lub przed dojazdem do stacji końcowej/przystanku osobowego końcowego emitowane są komunikaty uzupełniające, zawierające informacje o możliwych przesiadkach do innych środków transportu kolejowego oraz o konieczności zabrania ze sobą bagażu.

Informacja o dojeździe do stacji końcowej lub przystanku końcowego jest generowana każdorazowo (automatycznie) w zależności od relacji pociągu (nr kursu) zapisanej w systemie.

Podstawowym sposobem zapowiedzi następnej stacji / następnego przystanku osobowego jest emisja komunikatu głosowego – po odjeździe pociągu z poprzedzającej stacji / przystanku osobowego: „NASTĘPNA STACJA: KOMORÓW” / „NASTĘPNY PRZYSTANEK: PRUSZKÓW WKD”.

Zapowiedź następnej stacji / następnego przystanku osobowego jest emitowana ponownie przed dojazdem do danego obiektu – emisja komunikatu głosowego obejmuje wyłącznie nazwę obiektu: „KOMORÓW” / „PRUSZKÓW WKD”.