Informacja o przystanku:

  • Perony dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Perony wyposażone w ścieżki prowadzące do podstawowych elementów infrastruktury peronowej.