Informacja o przystanku:

W czerwcu 2024 r. rozpoczęły się prace związane z przebudową peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie przystanku osobowego Reguły. Dotychczasowe perony zostały wyłączone z ruchu pasażerskiego. Dostęp do tymczasowego peronu p.o. Reguły usytuowanego przy torze nr 2 (w kierunku Warszawy) jest ograniczony dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Tymczasowa pochylnia prowadząca na peron utwardzona jest tłuczniem, co może stanowić utrudnienia w dotarciu na peron dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, z wózkiem dziecięcym czy też osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

 

WEJŚCIE NA PERON TYMCZASOWY
WEJŚCIE NA PERON TYMCZASOWY
PERON TYMCZASOWY
PERON TYMCZASOWY