W tym miejscu znajdziecie Państwo Karty Pomocy w Podróży. Karty te dedykowane są dla Pasażerów, którzy z różnych przyczyn nie mogą komunikować się werbalnie. Komunikaty przedstawione w formie graficznej mogą pomóc Pasażerowi przekazać lub uzyskać informacje m.in. od osoby udzielającej pomocy w podróży, sprzedawcy biletów czy też kontrolera biletów. Do dyspozycji są również karty otwarte, na których można zapisać swoją prośbę.

Potrzebujesz wsparcia? Nie możesz zapytać na głos? Wydrukuj Karty z pliku PDF, wytnij i zabierz ze sobą w podróż.

karty pomocy w podróży

Karty zostały opracowane w projekcie „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach PO WER przez PFRON w partnerstwie z UTK i ITS. https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Pracownicy_sektora_transportu/2023/2023-12-19_standardy/Zalacznik_do_standardu_pomocy_asysty_w_podrozy_Karty_pomocy_w_podrozy_WCAG.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download