W okresie od dnia 09.06.2024 do dnia 30.06.2024 w związku z oddaniem do użytku przez PKP PLK peronu nr 1 przebudowywanej stacji W-wa Zachodnia oraz rozpoczęciem przez WKD inwestycji w rejonie przystanku osobowego Reguły obowiązuje nowa organizacja ruchu pociągów w tym honorowanie biletów WKD w innych środkach transportu.  Szczegółowa informacja - https://tiny.pl/d52lb

Od dnia 09.06.2024 roku przestają obowązywać dotychczasowe zasady honorowania biletów WKD w wybranych środkach transportu zbiorowego WTP i KM na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie - Dworzec Centralny / Warszawa Śródmieście WKD.


WYKAZ LINII I ODCINKÓW TRAS ŚRODKÓW TRANSPORTU AUTOBUSOWEGO, TRAMWAJOWEGO I KOLEJOWEGO – PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ ZASTĘPCZYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU W ZAMIAN ZA WYCOFANE POCIĄGI WKD – W KTÓRYCH OBOWIĄZUJE HONOROWANIE WSZYSTKICH RODZAJÓW BILETÓW WKD:

    1.Linie autobusowe (WTP):

 • ZA1na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dworzec Centralny w dni powszednie w godzinach 5:01-10:05 oraz 13:59-19:15 - uwaga: ograniczona liczba przystanków na trasie
 • 127, 517, N35, N85: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny
 • 717, 817: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Zachodni
 • 158: na odcinku CH Reduta – Dworzec Centralny, a w dni powszednie w godz. 6:00-9:00 na odcinku PKP WKD Al.Jerozolimskie - Dworzec Centralny
 • 178: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich
 • 187: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Wawelska
 • 191: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Plac Narutowicza
 • 220: na odcinku WKD Opacz - Ursus - Ratusz

  2.Linie tramwajowe (WTP):
 • 1: na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Plac Zawiszy
 • 7, 9, 25: na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Dworzec Centralny

  3.Linie SKM (WTP):
 • linia SKM S-1 - na odcinku Pruszków - Warszawa Centralna
 • linia SKM S-2 - na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie - Warszawa Śródmieście
 • linia SKM S-3; oraz SKM S-4 - na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie - Warszawa Zachodnia

  Odpowiednikami dla przystanków/stacji WKD są następujące stacje SKM:

  Stacja WKD  Stacja SKM
   Pruszków, Tworki Pruszków
   Malichy, Reguły, Michałowice Piastów
  Opacz Warszawa Ursus Niedźwiadek
   W-wa Salomea Warszawa Ursus
  W-wa Raków, W-wa Al. Jerozolimskie Warszawa Włochy
  W-wa Reduta Ordona, Warszawa Zachodnia WKD Warszawa Zachodnia
  Warszawa Ochota WKD Warszawa Ochota
  Warszawa Śródmieście WKD Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna

  4.Pociągi spółki „Koleje Mazowieckie – KM" na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście.

Podróżni korzystający z zastępczych środków transportu zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, tramwaju, pociągach SKM/KM – pasażerowie rozpoczynający podróż:

 • Środkiem transportu ZTM (WTP) – zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.
 • Pociągiem KM – zobowiązani są wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

CZAS WAŻNOŚCI BILETU JEDNORAZOWEGO WKD

Czas przesiadki do zastępczych środków transportu, jak również wydłużony czas przejazdu nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu. Bilety jednorazowe należy nabyć zgodnie z „Tabelą opłat stosowaną w przypadku prac remontowych na linii WKD”, dostępną na wiatach przystankowych, gablotach peronowych i na stronie internetowej:

https://wkd.com.pl/bilety/sprawdz-cene/sprawdz-strefe-biletu.

Dodatkowo od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 w pociągach spółki "Koleje Mazowieckie - KM" na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródemiście" przedłużeniu uległo honorowanie biletów okresowych ważnych na przejazdy pociągami WKD - zgodnie z ponizszą tabelą.

Odpowiednikami dla przystanków/stacji WKD są następujące stacje KM:

Stacja WKD

Stacja KM

Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna

Grodzisk Mazowiecki

Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów

Milanówek

Podkowa Leśna Zachodnia, Podkowa Leśna Główna, Podkowa Leśna Wschodnia

Brwinów

Otrębusy

Brwinów/Parzniew

Kanie Helenowskie

Parzniew

Nowa Wieś Warszawska

Parzniew/Pruszków

Komorów, Pruszków, Tworki

Pruszków

Malichy, Reguły, Michałowice

Piastów

Opacz

Warszawa Ursus Niedźwiadek

W-wa Salomea

Warszawa Ursus

W-wa Raków

Warszawa Włochy

W-wa Al. Jerozolimskie

W-wa Al. Jerozolimskie

W-wa Reduta Ordona

Warszawa Zachodnia

W przypadku ujawnienia w pociągu KM/środkach transportu WTP podróżnego bez ważnego biletu WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM/środkami transportu WTP, dokonywana będzie na zasadach obowiązujących odpowiednio w KM/ZTM.