AKTUALIZACJA NR 1 Z DNIA 06.06.2024

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że honorowanie biletów WKD w okresie ograniczeń na linii kolejowej WKD będzie obowiązywać w autobusach WTP linii 817 na całej trasie od Pruszkowa do Warszawy, tj. Os.Staszica/Pętla - Dworzec Zachodni. Honorowanie obejmuje wszystkie bilety jednorazowe i okresowe WKD. Linia 817 funkcjonuje w dni powszednie w godzinach szczytu. Do dyspozycji podróżnych przemieszczających się pomiędzy Pruszkowem i Warszawą pozostawać będzie po 9 i 6 połączeń z Pruszkowa odpowiednio w szczycie porannym i popołudniowym oraz po 6 i 9 połączeń z Warszawy odpowiednio w szczycie porannym i popołudniowym.

W związku z rozszerzeniem zakresu honorowania biletów WKD w autobusach WTP linii 817 zaktualizowane zostały opisy w legendzie tabeli rozkładów jazdy oraz treść zawarta w pkt 7 w rozdziale na temat organizacji ruchu niniejszego komunikatu.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 09.06.2024 (niedziela), od godz. 3:00 w związku z planowanym przez spółkę PKP PLK S.A. otwarciem do użytku peronu nr 1 na przebudowywanej stacji Warszawa Zachodnia oraz rozpoczęciem przez spółkę WKD zadania inwestycyjnego związanego z przebudową peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie przystanku osobowego w Regułach zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu pociągów na linii WKD. Będzie ona obowiązywać do końca czerwca br.

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD ważny od dnia 09.06.2024 do dnia 30.06.2024 - ważny we wszystkie dni

Tutaj znajduje się do pobrania skrócony rozkład jazdy pojazdów zastępczej komunikacji autobusowej ważny od dnia 09.06.2024 do dnia 30.06.2024

Tutaj znajdują się do pobrania tabliczki przystankowe z rozkładem jazdy zastępczej komunikacji autobusowej ważnym od dnia 09.06.2024 do dnia 30.06.2024

Zobacz ogólny schemat organizacji ruchu na linii WKD od dnia 09.06.2024 do dnia 30.06.2024


INFORMACJE PODSTAWOWE

Inwestycja spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obrębie stacji Warszawa Zachodnia wkracza w końcową fazę realizacji. W czerwcu do użytku zostaną oddane trzy perony służące obsłudze ruchu regionalnego i aglomeracyjnego, w tym peron nr 1 WKD, dzięki czemu pociągi ”wukadki” po przerwie pojadą ponownie przez Dworzec Zachodni i powrócą do centrum Warszawy, na stację Warszawa Śródmieście WKD. Na przebudowanym peronie pasażerowie będą mieli do dyspozycji nowe ławki, gabloty informacyjne, wyświetlacze systemu informacji. Cały peron będzie zadaszony. Powrót pociągów WKD do centrum Warszawy oznacza, że nie będą one kończyć biegu jak dotychczas na przystanku Warszawa Reduta Ordona, zaś pasażerowie nie będą musieli przesiadać się na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Posterunek ruchu z rozjazdami na przystanku Warszawa Reduta Ordona zostanie utrzymany. Pociągi WKD na odcinku od przystanku Warszawa Reduta Ordona przez stację Warszawa Zachodnia do stacji końcowej Warszawa Śródmieście WKD na razie pojadą tylko po jednym torze – po torze nr 1 – lewym patrząc w kierunku centrum Warszawy. W dalszym ciągu zamknięty pozostanie tor nr 2 (tor prawy w kierunku centrum Warszawy), będący torem skrajnym dla obszaru całej stacji, w którego bezpośrednim sąsiedztwie do wykonania pozostały skomplikowane i trudne roboty związane z budową docelowego dojścia ze schodami i windą – na kładkę prowadzącą ponad wszystkimi peronami dworca. Wszystkie prace powinny zakończyć się do połowy sierpnia br.

Równocześnie spółka WKD rozpocznie prace związane z realizacją zadania obejmującego długo oczekiwaną m.in. przez mieszkańców Gminy Michałowice przebudowę peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie przystanku osobowego Reguły. Inwestycja obejmie w pierwszej kolejności przebudowę skomplikowanego układu odwodnienia torowiska wraz z przebudową usytuowanego pod peronami przepustu, które wymuszą wprowadzenie czasowych ograniczeń w ruchu pociągów na poszczególnych torach. W pierwszej fazie na odcinku od Komorowa do Reguł zostanie wyłączony tor nr 2 (prawy w kierunku Warszawy). Pomiędzy stacją Komorów i przystankiem Warszawa Reduta Ordona ruch pociągów będzie się odbywać w obydwu kierunkach wyłącznie po sąsiednim torze nr 1, natomiast dzięki zabudowie peronu tymczasowego naprzeciwko parkingu przed Urzędem Gminy Michałowice po torze nr 2 wyruszą pociągi w skróconej relacji Reguły – Warszawa Śródmieście WKD. Na odcinku Komorów – Reguły zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa, która z uwagi na utrudnienia związane z przebudową układu drogowego w Pruszkowie pojedzie krótszą trasą przez Pęcice. Część pociągów kończących bieg na stacji Komorów zostanie skomunikowana z połączeniami zastępczej komunikacji autobusowej udającej się przez osiedle Staszica do stacji PKP w Pruszkowie, a następnie do osiedli Tworki i Malichy. Podróżni z południowej i wschodniej części miasta Pruszkowa będą mogli skorzystać ze środków transportu WTP organizowanego przez ZTM, tj. z linii SKM S1 oraz autobusów 717 (na części trasy) i 817 (na całej trasie), w których honorowane będą wszystkie bilety WKD. Faza związana z wyłączeniem toru nr 2 potrwa do końca czerwca, natomiast od połowy lipca do połowy sierpnia roboty przeniosą się na tor nr 1 (prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Zasadnicze prace powinny zakończyć się do połowy sierpnia br. – równolegle z oddaniem do użytku przez PKP PLK S.A. toru nr 2 w obrębie stacji Warszawa Zachodnia. Długi weekend sierpniowy powinien być zatem pierwszym od dłuższego czasu bez żadnych ograniczeń na linii kolejowej WKD.

Wszelkie prace wykończeniowe w obrębie nowych peronów w Regułach powinny ulec zakończeniu do przełomu września i października br. Pasażerowie zyskają nowoczesną infrastrukturę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, według standardów wdrożonych podczas zrealizowanej rozbudowy o drugi tor linii kolejowej WKD pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. Nowe perony będą wyższe, dłuższe i szersze, z bezpiecznymi i wygodnymi dojściami, zostaną wyposażone w nowe wiaty, ławki, gabloty informacyjne oraz lampy oświetleniowe.

Powyższe zmiany w organizacji ruchu oznaczają, że aktualnie obowiązujący rozkład jazdy pociągów WKD dla okresu od dnia 30.12.2023 do dnia 30.06.2024 przestanie obowiązywać. Wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy od dnia 09.06.2024 przestaną obowiązywać zasady honorowania biletów WKD w wybranych środkach transportu zbiorowego WTP i KM na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny / Warszawa Śródmieście. Przestanie kursować specjalna autobusowa linia zastępcza ZA1, jak również w wydłużonych kursach wariantowych linia 158 – obsługujące ww. relację.

Rozkład jazdy pociągów dla kolejnych faz robót w rejonie stacji Warszawa Zachodnia oraz przystanku osobowego Reguły, które będą realizowane w lipcu i sierpniu br. zostanie opublikowany w późniejszym terminie.


ORGANIZACJA RUCHU NA LINII WKD

 1. Ruch pociągów WKD na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów będzie prowadzony z ograniczeniami, w związku z zamknięciem toru nr 2 (tor prawy w kierunku centrum Warszawy) na odcinkach: Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Reduta Ordona (prace w obrębie stacji Warszawa Zachodnia) oraz Reguły – Komorów (prace w obrębie przystanku osobowego Reguły).
 2. Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Reduta Ordona WKD ruch pociągów będzie prowadzony w obydwu kierunkach wyłącznie po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego) z częstotliwością co 40 minut w danym kierunku. Tor nr 2 (tor prawy w kierunku centrum Warszawy) na ww. odcinku będzie wyłączony z ruchu pociągów.
 3. Na odcinku Warszawa Reduta Ordona WKD – Reguły ruch pociągów będzie prowadzony po obydwu torach, jednakże po każdym z torów ruch będzie odbywać się w obydwu kierunkach. Łączna częstotliwość kursowania pociągów po obydwu torach wyniesie co 40 minut w danym kierunku (co 80 minut po jednym z torów). Po torze nr 1 kursować będą pociągi w relacjach pomiędzy Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim/Milanówkiem, natomiast po torze nr 2 kursować będą pociągi w relacjach pomiędzy Warszawą i Regułami.
 4. Na odcinku Reguły – Komorów ruch pociągów będzie prowadzony w obydwu kierunkach wyłącznie po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego) z częstotliwością co 80 minut w danym kierunku. Tor nr 2 (tor prawy w kierunku centrum Warszawy) na ww. odcinku będzie wyłączony z ruchu pociągów.
 5. Pociągi z kierunku zachodniego, tj. w relacjach z/do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka dojadą do stacji Komorów z częstotliwością co ok. 20 minut, dostosowaną do pociągów realizujących przejazd po torze nr 1 z/do Warszawy. Na stacji Komorów zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy wybranymi pociągami WKD i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej. Pojazdy ZKA zapewnią połączenia w kierunku Reguł (przez Pęcice) oraz stacji PKP w Pruszkowie (przez osiedle Staszica) z dojazdem do osiedli Tworki i Malichy. Pojazdy ZKA będą zatrzymywać się na wybranych istniejących przystankach autobusowych zarządzanych przez Gminę Michałowice i Miasto Pruszków. Ponadto w ramach tymczasowej organizacji ruchu w Regułach zostanie zorganizowany specjalny przystanek autobusowy, stanowiący drugi punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD kończącymi/rozpoczynającymi bieg przy peronie tymczasowym i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej.
 6. Rozkład jazdy pociągów i zastępczej komunikacji autobusowej obowiązuje od dnia 09.06.2024 we wszystkie dni tygodnia bez podziału na dni powszednie oraz soboty, niedziele, święta.
 7. Honorowanie biletów WKD obowiązywać będzie w:
  a) wybranych środkach Warszawskiego Transportu Publicznego (bilety jednorazowe i okresowe WKD):
  - autobusy:
  linia 717 (na odcinku Norwida – Dworzec Zachodni)
  linia 817 (na całej trasie Os.Staszica/Pętla - Dworzec Zachodni na odcinku Norwida – Dworzec Zachodni)
  linia 220 (na odcinku WKD Opacz – Ursus-Ratusz)
  - pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej:
  linia S1 (na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście)
  b) pociągach spółkiKoleje Mazowieckie – KM” na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście (tylko bilety okresowe WKD)
 8. Podróżni korzystający ze środków transportu uruchamianych przez ZTM (WTP) i KM zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. Przypominamy, że w związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego pasażerowie rozpoczynający podróż uruchomionymi środkami transportowymi ZTM/WTP (autobusy, kolej miejska SKM) zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.
 9. W przypadku ujawnienia w pociągu KM/środkach transportu WTP podróżnego bez ważnego biletu WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM/środkami transportu WTP, dokonywana będzie na zasadach obowiązujących odpowiednio w KM/ZTM.
 10. W pojazdach ZKA nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz przewozu roweru.

CZAS WAŻNOŚCI BILETU JEDNORAZOWEGO WKD

Czas przesiadki do zastępczych środków transportu (stacja Komorów, przystanek osobowy Reguły), jak również wydłużony czas przejazdu nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu. Bilety jednorazowe należy nabyć zgodnie z „Tabelą opłat stosowaną w przypadku prac remontowych na linii WKD”, dostępną na wiatach przystankowych, gablotach peronowych i na stronie internetowej: https://wkd.com.pl/bilety/sprawdz-cene/sprawdz-strefe-biletu .


ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 08.06.2024 i ważnych na przejazdy w dniu 09.06.2024 i później:
  a) całkowicie niewykorzystanych;
  b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:
  a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa (1 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, 801 789 405, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w przypadku biletów zakupionych w stacjonarnych automatach biletowych;
  c) Centrum Obsługi Klienta, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; 22 437 92 85 (8h w dni robocze od poniedziałku do piątku)
  – w przypadku biletów zakupionych w automatach mobilnych;
  d) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

INFORMACJA NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

UWAGA: Peron nr 1 stacji Warszawa Zachodnia - WARSZAWA ZACHODNIA WKD pozostaje z ograniczonym dostępem dla osób z niepełnosprawnościami. Dojście do peronu nr 1 WKD odbywa się schodami prowadzącymi z kładki peronowej.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu na linii WKD w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących Rozkładów Jazdy Pociągów dostępne są na stronie www.wkd.com.pl .