Warszawska Kolej Dojazdowa jako przewoźnik kolejowy i jednocześnie zarządca infrastruktury wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów i nie pozostaje obojętna na potrzeby osób z niepełnosprawnością czy o ograniczonej mobilności. W ramach zakończenia drugiego etapu inwestycji pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację infrastruktury kolejowej WKD” na kolejnych 14 peronach powstały ścieżki prowadzące.

WuKaDka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów i nie pozostaje obojętna na potrzeby osób z niepełnosprawnością czy o ograniczonej mobilności. Jako przewoźnik kolejowy i jednocześnie zarządca infrastruktury Spółka podejmowała i podejmuje wiele działań, które mają za zadanie znoszenie barier i zwiększenie dostępności, a tym samym ułatwienie podróży oraz zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług przewozowych.

Z końcem listopada 2023 r. Warszawska Kolej Dojazdowa zakończyła drugi etap inwestycji pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację infrastruktury kolejowej WKD”.

Inwestycja polegała na modernizacji nawierzchni peronowej poprzez wymianę ostrzegawczych pasów dotykowych w tzw. strefie zagrożenia peronu oraz w miejscach newralgicznych tj. zejścia, wejścia na peron, schody, pochylnie - co w dużej mierze przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych. Wykonanie ścieżek prowadzących do poszczególnych elementów infrastruktury pozwoliło również stworzyć odpowiednie warunki dające możliwość korzystania z przestrzeni peronowej osobom niewidomym oraz słabowidzącym.

Stworzenie systemu ścieżek rozprowadzających odpowiednio kontrastowych do istniejącej nawierzchni usystematyzowało i nakreśliło wizualnie rozejścia do najważniejszych elementów infrastruktury.

W drugim etapie inwestycji zmodernizowane zostały perony przystanków osobowych: Milanówek Grudów, Polesie, Tworki, Malichy, Opacz, Warszawa Aleje Jerozolimskie, Warszawa Reduta Ordona oraz stacja Podkowa Leśna Główna. W połączeniu z I etapem inwestycji, który obejmował perony przystanków osobowych: Podkowa Leśna Wschodnia, Otrębusy, Kanie Helenowskie, Nowa Wieś Warszawska oraz stacji: Komorów i Pruszków udało się zmodernizować nawierzchnię 26 peronów.

 

plakat ścieżki prowadzące