Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

 

10.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

22.05.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

30.05.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia