Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

07.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.09.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia