Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym


27.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

 


 

 

22.10.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

02.11.2018 r.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia