18.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


18.01.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


29.01.2019 r.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia