Postępowanie prowadzone było w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej eB2B dostępnej pod adresem: https://wkd.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/401471/ pod nazwą: "Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację infrastruktury kolejowej WKD", nr postępowania WKD10c-27-5/2023.

Wyniki postępowania dostępne są pod adresem: https://wkd.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html?count-issue=1