Postępowanie prowadzone było w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej eB2B dostępnej pod adresem: https://wkd.eb2b.com.pl/ pod nazwą: "Sukcesywna dostawa elementów sieci trakcyjnej", nr postępowania WKD10b-27-11/2023.

Wyniki postępowania dostępne są pod adresem: https://wkd.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html?count-issue=1