Postępowanie prowadzone było w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej eB2B dostępnej pod adresem: 

 pod nazwą: "Sukcesywna dostawa elementów osprzętu sieci trakcyjnej", nr postępowania: WKD10a-27-4/2024.

Wyniki postępowania dostępne są pod adresem: https://wkd.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html