Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Kontakt

Napisz do nas

Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.

Całodobową informację

dotyczącą rozkładu jazdy pociągów, kursów pojazdów niskopodłogowych oraz warunków podróżowania
na lini Warszawskiej Kolei Dojazdowej można uzyskać pod numerami telefonów.
(22) 758-00-12 - dyżurny ruchu WKD
(22) 755-70-82 - dyspozytor WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23 (wjazd od ul. Radońskiej)
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64, fax (22) 755-20-85

email: wkd@wkd.com.pl
marketing@wkd.com.pl

LAT GPS
52.1003
LONG GPS
20.6280
GRODZ. RAD.

1. Administratorem danych osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Joannę Makowską - Budźko nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@wkd.com.pl.
3. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu kontaktowym przetwarzane będą w celu rejestracji korespondencji i udzielenia odpowiedzi jak również dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na wywiązaniu się z terminowego odpowiadania na pisma (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przez okres 3 lat od otrzymania zgłoszenia.
4. Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
6. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie.
7. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.