O firmie
Informacje o władzach Spółki, charakterystyce linii oraz parku taborowym

Władze


Zarząd:
Michał Panfil - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Hubert Królak - Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno - Finansowych
Rada Nadzorcza:
Katarzyna Jędruszczak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Artur Andrysiak - Członek Rady Nadzorczej
Angelika Rybak-Gawkowska - Członek Rady Nadzorczej
Emil Sawicki - Członek Rady Nadzorczej

Charakterystyka linii

Sieć linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej jest zlokalizowana w południowo-zachodnim paśmie osadniczym aglomeracji warszawskiej. Przebiega przez obszar trzech powiatów: m.st. Warszawy, pruszkowskiego i grodziskiego, w tym 2 dzielnic m.st. Warszawy oraz 6 gmin: Warszawa Ochota, Warszawa Włochy, Michałowice, Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek i Grodzisk Mazowiecki.

W skład linii zarządzanych przez Warszawską Kolej Dojazdową wchodzą trzy linie kolejowe:

Linia nr 47:
Linia nr 47:
Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Linia składa się z dwutorowego odcinka Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna o długości 25,070 km i jednotorowego odcinka Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska o długości 7,544 km. Długość całkowita linii nr 47 wynosi 32,614 km.
Linia nr 48
Linia nr 48
Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Linia składa się odcinka jednotorowego o długości 2,896 km.
Linia nr 512
Linia nr 512
Pruszków – Komorów. Linia stanowi jednotorową łącznicę technologiczną linii WKD z siecią kolejową zarządzaną przez PKP PLK S.A. Całkowita długość linii wynosi 3,165 km.

Linie Warszawskiej Kolei Dojazdowej są całkowicie wyodrębnione od ogólnopolskiej sieci kolejowej. Jedyne połączenie z tą siecią zapewnia linia kolejowa nr 512.

Minimalne promienie na łukach wynoszą:

 • 298 [m] na linii nr 47 (Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Maz. Radońska)
 • 197 [m] na linii nr 48 (Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów
 • 175 [m] na linii nr 512 (Komorów – Pruszków)
 • 22 [m] na terenie zakładu eksploatacji w Grodzisku Mazowieckim

Wzdłuż linii WKD zlokalizowanych jest:

28 STACJI I PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH
28 STACJI I PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH
w tym 4 stacje) wyposażonych w perony o nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych oraz nawierzchni asfaltowej, wiaty, oświetlenie i częściowo nagłośnienie oraz system monitoringu. Średnia odległość pomiędzy przystankami na trasie wynosi 1250 m.
45 PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH
45 PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH
w tym 4 kategorii B (wyposażonych w półrogatki i sygnalizatory ostrzegawcze), 4 kategorii C (wyposażonych w sygnalizatory ostrzegawcze), 29 kategorii D (wyposażonych jedynie w oznakowanie pionowe), 5 kategorii E (wyposażonych jedynie w oznakowanie pionowe), 3 kategorii F (wyposażonych jedynie w oznakowanie pionowe).
4 STACJE TECHNICZNE
4 STACJE TECHNICZNE
umożliwiające manewry i zmianę kierunku jazdy taboru: Warszawa Śródmieście WKD, Komorów, Podkowa Leśna Główna, Grodzisk Mazowiecki Radońska.
TORY
TORY
na liniach WKD wykonane są w 80% z szyn bezstykowych typu S49 ułożonych na podkładach strunobetonowych typu PS83 z przymocowaniem sprężystym typu SB (infrastruktura torowa w przeważającej części zmodernizowana w ramach wykonanej kompleksowej naprawy w latach 2015-2016 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów: tory nr 1 i 2, Komorów - Podkowa Leśna Główna: tor nr 1, Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów: tor nr 1M).
Warszawska Kolej Dojazdowa posiada dwa wyspecjalizowane zaplecza utrzymania zarządzanym majątkiem:

Zaplecze przeglądowo-techniczne utrzymania taboru kolejowego – zlokalizowane na terenie, na którym mieści się siedziba Spółki w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Batorego 23, w sąsiedztwie końcowej stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Zaplecze to umożliwia wykonywanie we własnym zakresie przeglądów okresowych (poziomy utrzymania P1, P2 i P3) oraz napraw rewizyjnych (poziom utrzymania P4) eksploatowanego taboru kolejowego, realizację napraw awaryjnych i powypadkowych w sposób gwarantujący zapewnienie odpowiedniej sprawności i bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami obowiązujących Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) oraz przepisów kolejowych.

Zaplecze techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej – zlokalizowane w sąsiedztwie stacji Komorów (gmina Michałowice). Zaplecze to umożliwia wykonywanie wszystkich obowiązków związanych z realizacją funkcji zarządcy infrastruktury kolejowej, w tym m.in.: z zakresu utrzymania nawierzchni i drogi kolejowej, sieci trakcyjnej i zasilania elektroenergetycznego, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej.

Sieć linii WKD poza linią nr 512 Pruszków – Komorów jest całkowicie zelektryfikowana. Spośród 38,9 km zelektryfikowanych jest 35,3 km linii (91 %), przy czym linie użytkowane dla celów regularnego ruchu pasażerskiego zelektryfikowane są w 100%. Na linii zainstalowana jest sieć trakcyjna łańcuchowa różnych typów z przewodami miedzianymi o przekrojach 170, 195, 220, 270, 295, 320 i 340 mm2.

Aktualnie sieć trakcyjna jest zasilana prądem stałym o napięciu 3000V z trzech podstacji trakcyjnych oraz jednej kabiny sekcyjnej rozmieszczonych wzdłuż linii w następującej kolejności (licząc od Warszawy):

 • Warszawa Zachodnia
 • Pruszków
 • Podkowa Leśna Zachodnia (kabina sekcyjna)
 • Grodzisk (Radońska)

Odległość pomiędzy podstacjami trakcyjnymi dla układu zasilania napięciem 3000V wynosi ok. 15 km.

Podstacja trakcyjna „Warszawa Zachodnia” jest własnością spółki PKP Energetyka S.A. – Zakład Mazowiecki. Właścicielem pozostałych obiektów jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Prąd o napięciu o wartości 3000V zasila sieć trakcyjną linii WKD od dnia 28.05.2016. Do dnia 27.05.2016 włącznie sieć trakcyjna była zasilana prądem stałym o wartości 600V z 7 podstacji trakcyjnych i jednej kabiny sekcyjnej.

System sterowania na linii WKD jest następujący:

 • samoczynna blokada liniowa dwustawna typu E (wyświetlane dwa rodzaje sygnałów) – na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna (odcinek dwutorowy)
 • półsamoczynna blokada dwukierunkowa – na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska (odcinek jednotorowy)
 • przeciwwtórność liniowa – na odcinku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (odcinek jednotorowy)
 • Na linii funkcjonuje zdalne centrum sterowania w Komorowie oraz 4 lokalne centra sterowania przystosowane do sterowania ręcznego (na wszystkich stacjach).

Na linii funkcjonuje zdalne centrum sterowania w Komorowie oraz 4 lokalne centra sterowania przystosowane do sterowania ręcznego (na wszystkich stacjach).

Park Taborowy

EN95
Elektryczny zespół trakcyjny serii EN95 (typ 13WE) – 1 szt. Elektryczny zespół trakcyjny serii EN95 wyprodukowany przez przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. został dostarczony do siedziby Spółki w 2004 r. Pojazd zakupiono ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W 2007 r. własność pojazdu została przeniesiona na Spółkę WKD w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa przez właściciela większości jego udziałów – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Elektryczny zespół trakcyjny serii EN95 charakteryzuje się następującymi własnościami:
instalacja automatycznego nawiewu oraz klimatyzacja
instalacja automatycznego nawiewu oraz klimatyzacja
duża przestronność wnętrza
duża przestronność wnętrza
jednoprzestrzenność na całej długości
jednoprzestrzenność na całej długości
monitoring przestrzeni pasażerskiej oraz kamery szlakowe
monitoring przestrzeni pasażerskiej oraz kamery szlakowe
przystosowanie do przewozu osób o ograniczonej mobilności
przystosowanie do przewozu osób o ograniczonej mobilności
przystosowanie do przewozu rowerów
przystosowanie do przewozu rowerów
system audiowizualnej informacji pasażerskiej
system audiowizualnej informacji pasażerskiej
system zliczania podróżnych
system zliczania podróżnych
wi-fi
wi-fi
Długość pojazdu wynosi 60 m. Całkowita liczba miejsc jest równa 500 (przy standardzie zapełnienia 5 os/m2), z czego 150 to miejsca siedzące. Pojazd jest przystosowany do napięcia zasilania 600V i 3000V prądu stałego.
EN97
Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN97 (typ 33WE) – 14 szt. Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN97 zostały wyprodukowane przez przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i dostarczone w latach 2011-2012 do siedziby Spółki na mocy umowy zawartej w dniu 26 marca 2010 r. Ostatni z pojazdów przybył do Spółki w dniu 30 września 2012 r.
Pojazdy serii EN97 składają się z dwóch oddzielnych trójczłonów, o jednakowej konstrukcji, z których każdy jest wyposażony w kabinę maszynisty oraz – na drugim końcu – w pulpit sterowniczy umożliwiający po rozdzieleniu dwóch trójczłonów pojazdu samodzielną jazdę manewrową w warunkach warsztatowych. Elektryczny zespół trakcyjny serii EN97 charakteryzuje się następującymi własnościami:
instalacja automatycznego nawiewu oraz klimatyzacja
instalacja automatycznego nawiewu oraz klimatyzacja
duża przestronność wnętrza
duża przestronność wnętrza
monitoring przestrzeni pasażerskiej oraz kamery szlakowe
monitoring przestrzeni pasażerskiej oraz kamery szlakowe
przystosowanie do przewozu osób o ograniczonej mobilności
przystosowanie do przewozu osób o ograniczonej mobilności
przystosowanie do przewozu rowerów
przystosowanie do przewozu rowerów
system audiowizualnej informacji pasażerskiej
system audiowizualnej informacji pasażerskiej
Długość pojazdu wynosi 60 m. Całkowita liczba miejsc jest równa 500 (przy standardzie zapełnienia 5 os/m2), z czego 124 to miejsca siedzące. Pojazd jest przystosowany do eksploatacji z wykorzystaniem napięcia zasilania w sieci trakcyjnej do wartości 600V prądu stałego 3000V.
EN100
Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN100 (typ 39WE) – 6 szt. Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN100 zostały wyprodukowane przez firmę NEWAG S.A. z Nowego Sącza. Dostarczone w 2016 roku na mocy umowy zawartej w dniu 26 sierpnia 2014 r. Zakup ww. taboru zrealizowany został w ramach projektu "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
instalacja automatycznego nawiewu oraz klimatyzacja
instalacja automatycznego nawiewu oraz klimatyzacja
duża przestronność wnętrza
duża przestronność wnętrza
monitoring przestrzeni pasażerskiej oraz kamery szlakowe
monitoring przestrzeni pasażerskiej oraz kamery szlakowe
przystosowanie do przewozu osób o ograniczonej mobilności
przystosowanie do przewozu osób o ograniczonej mobilności
przystosowanie do przewozu rowerów
przystosowanie do przewozu rowerów
zintegrowany system informacji pasażerskiej z zewnętrznymi tablicami LED
zintegrowany system informacji pasażerskiej z zewnętrznymi tablicami LED
system zliczania podróżnych
system zliczania podróżnych
Długość pojazdu wynosi 60 m. Całkowita liczba miejsc jest równa 505, z czego 164 to miejsca siedzące. Pojazd jest przystosowany do napięcia zasilania 3000V prądu stałego.