Oferty pracy
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim poszukuje pracownika na następujące stanowiska:

ZWROTNICZY W WYDZIALE EKSPLOATACJI

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim poszukuje osoby na stanowisko ZWROTNICZY do zatrudnienia w Wydziale Eksploatacji

OPIS STANOWISKA:

 • dokonywanie zewnętrznych oględzin rozjazdów;
 • czyszczenie i konserwacja rozjazdów;
 • utrzymanie w czystości przenośnych sygnałów drogowych;
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji technicznej;
 • terminowe i efektywne wykonywanie przydzielonych zadań;
 • współpracowanie z innymi pracownikami w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe
 • dobry stan zdrowia
 • uprawnienia niezbędne do pracy na stanowisku zwrotniczego

preferowane cechy: umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, odporność na stres.

Mile widziane osoby z Grodziska Mazowieckiego i okolic.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych umiejętności
 • atrakcyjny pakiet socjalny i medyczny
 • możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami

Przesłana oferta powinna zawierać:

CV, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.

Oferty należy składać do dnia 30.11.2023 r. w temacie wpisując „Oferta pracy – zwrotniczy ” na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Wydział Spraw Pracowniczych
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 755 47 60

Wszystkie oferty będą rozpatrzone. Następnie wystosujemy zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną (termin zostanie uzgodniony telefonicznie).

Zapraszamy do składania podań, CV z krótkim opisem zadań wykonywanych dotychczas na stanowisku pracy.

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwym do kontaktu – jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 • Na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu danych  zgłoszeniu aplikacyjnym i wysłaniu ich do administratora (art., 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy, a następnie przez okres 6 m-cy, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu, dane będą przetwarzane również do celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

W tym celu prosimy o zamieszczenie w składanym CV następującego oświadczenia :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”


1. Administrator udostępnia dane osobowe kandydatów do pracy następujących przypadkach:

 • Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług ( np. hosting, usługi teleinformatyczne itp.);

2. Ma Pan/Pani prawo do :

 • Dostępu do danych;
 • Otrzymania kopii danych;
 • Sprostowania danych;
 • Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 • Ograniczenia przetwarzania;
 • Cofnięcia zgody w każdym momencie, bez podania przyczyny;
 • Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

REFERENDARZ (DS. REKLAMACJI, SKARG I WNIOSKÓW) W WYDZIALE SPRZEDAŻY USŁUG

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim zatrudni pracownika do Wydziału Sprzedaży Usług na stanowisko referendarz (ds. reklamacji, skarg i wniosków)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek ekonomiczny lub administracyjny);
 • dobra znajomość programów MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • doświadczenie zawodowe w pracy biurowej min. 1 rok;
 • umiejętność formułowania jasnych i poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność;
 • umiejętność analitycznego, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu;
 • kreatywność i otwartość na zmiany;
 • kultura osobista i otwartość;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane osoby z Grodziska Mazowieckiego i okolic.

Do zakresu obowiązków wybranej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • Przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków pasażerów w formie elektronicznej, papierowej, bezpośredniej oraz analiza
  i terminowe udzielanie odpowiedzi;
 • Udzielanie informacji telefonicznej/mailowej w zakresie skarg, wniosków i reklamacji;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi WKD i podmiotami zewnętrznymi w zakresie udzielania odpowiedzi na korespondencję (skargi, wnioski i reklamacje), w tym prowadzenie korespondencji z operatorem automatów biletowych, aplikacji mobilnych, innych systemów sprzedaży biletów dot. sprawności działania poszczególnych systemów sprzedaży, uzyskiwanie wyjaśnień;
 • Prowadzenie rejestrów skarg/reklamacji/wniosków wpływających do Spółki wraz z pełną dokumentacją;
 • Nadzór nad procesem rozpatrywania skarg i reklamacji przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi dla WKD, w tym przesyłanie reklamacji/skarg do rozpatrzenia wg właściwości przez podmioty zewnętrzne oraz monitorowanie odpowiedzi udzielanych przez firmy zewnętrzne;
 • Kontakt z Wykonawcą w zakresie wystawionych wezwań do zapłaty oraz ustalanie kwoty/nr wystawionego wezwania;
 • Rozpatrywanie ponownych odwołań podróżnych od wystawionych wezwań do zapłaty;
 • Realizacja i inicjowanie zmian do procedury Postępowanie z reklamacjami, wnioskami i skargami klientów, w tym przedkładanie co kwartał sprawozdań z realizacji procedury dla Zarządu WKD;
 • Przygotowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań do jednostek nadzorczych w zakresie reklamacji/skarg/wniosków;
 • Współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego, w tym z Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei w zakresie skarg, i reklamacji w zakresie świadczonych usług przez WKD;
 • Przygotowywanie dokumentacji do Przeglądu Systemu w zakresie reklamacji, skarg i wniosków;
 • Przygotowywanie kart oceny procesu zgodnie z kompetencjami;
 • Prowadzenie elektronicznego zbioru dokumentacji wytworzonej w toku prowadzonych spraw;
 • Tworzenie dokumentacji analitycznej, dbanie o jej jakość, spójność i kompletność;
 • Archiwizacja dokumentacji w zakresie skarg, wniosków i reklamacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności;
 • możliwość bezpłatnego podróżowania pociągami WKD;
 • możliwość korzystania z kolejowych ulg przejazdowych na terenie kraju;
 • opiekę medyczną, w tym również dla członków rodziny;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia umiejętności;
 • dodatkowy dzień wolny od pracy – 25 listopada Dzień Kolejarza;
 • narzędzia niezbędne do pracy;
 • pracę w dynamicznym środowisku.

Przesłana oferta powinna zawierać:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Oferty należy składać do dnia 17.11.2023 r. na adres:
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Wydział Spraw Pracowniczych
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 755 47 60

Klauzula informacyjna 
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwym do kontaktu – jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 • Na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
  i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i wysłaniu ich do administratora (art., 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy, a następnie przez okres 6 m-cy, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu, dane będą przetwarzane również do celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

W tym celu prosimy o zamieszczenie w składanym CV następującego oświadczenia :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”


1. Administrator udostępnia dane osobowe kandydatów do pracy następujących przypadkach:

 • Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług (np. hosting, usługi teleinformatyczne itp.);

2. Ma Pan/Pani prawo do :

 • Dostępu do danych;
 • Otrzymania kopii danych;
 • Sprostowania danych;
 • Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 • Ograniczenia przetwarzania;
 • Cofnięcia zgody w każdym momencie, bez podania przyczyny.
 • Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

REFERENDARZ (ds. energetycznych) do zatrudnienia w Wydziale Technicznym i Zamówień Publicznych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim poszukuje osoby na stanowisko REFERENDARZ (ds. energetycznych) do zatrudnienia w Wydziale Technicznym i Zamówień Publicznych

 WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe lub średnie o specjalności energetycznej lub administracyjnej
 • znajomość przepisów prawa w zakresie m.in. ustawy Prawo energetyczne
 • doświadczenie w pracy min. 1 rok
 • obsługa pakietu MS Office
 • dobra znajomość i obsługa programu AutoCAD
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność
 • kreatywność i otwartość na zmiany
 • dobra organizacja pracy

Mile widziane osoby z Grodziska Mazowieckiego i okolic.

OPIS STANOWISKA:

Do zakresu obowiązków wybranej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • sporządzanie umów na dostarczanie energii elektrycznej
 • kontrola nad umowami zawartymi z podmiotami energetycznymi
 • wystawianie faktur dla odbiorców energii
 • opisywanie faktur
 • monitorowanie zużycia energii elektrycznej
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowanie dokumentacji dla programów unijnych mających na celu dofinansowanie modernizacji systemu energetycznego WKD

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie od 01 grudnia 2023r. w ramach umowy pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia)
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
 • pakiet socjalny
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • możliwość korzystania z kolejowych ulg przejazdowych
 • dodatkowy dzień wolny od pracy

Przesłana oferta powinna zawierać:

CV, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe

Oferty należy składać do dnia 30.11.2023 r. w temacie wpisując „Oferta pracy – referendarz ds. energetycznych WKD10 ” na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Wydział Spraw Pracowniczych
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 755 47 60

Wszystkie oferty będą rozpatrzone. Następnie wystosujemy zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną (termin zostanie uzgodniony telefonicznie).

Zapraszamy do składania podań, CV z krótkim opisem zadań wykonywanych dotychczas na stanowisku pracy.

Klauzula informacyjna 
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwym do kontaktu – jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 • Na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i wysłaniu ich do administratora (art., 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy, a następnie przez okres 6 m-cy, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu, dane będą przetwarzane również do celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

W tym celu prosimy o zamieszczenie w składanym CV następującego oświadczenia :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”


1. Administrator udostępnia dane osobowe kandydatów do pracy następujących przypadkach:

 • Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług ( np. hosting, usługi teleinformatyczne itp.);

2. Ma Pan/Pani prawo do :

 • Dostępu do danych;
 • Otrzymania kopii danych;
 • Sprostowania danych;
 • Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 • Ograniczenia przetwarzania;
 • Cofnięcia zgody w każdym momencie, bez podania przyczyny.
 • Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

ELEKTROMONTER TABORU SZYNOWEGO

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim poszukuje osoby na stanowisko: ELEKTROMONTER TABORU SZYNOWEGO do zatrudnienia w Wydziale Napraw i Utrzymania Taboru

OPIS STANOWISKA:

Do zakresu obowiązków wybranej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • wykonywanie napraw bieżących i awaryjnych taboru
 • wykonywanie przeglądów okresowych taboru
 • kontrola stanu technicznego elektrycznych zespołów trakcyjnych

WYMAGANIA:

 • wykształcenie kierunkowe techniczne o specjalności elektryk, elektronik, elektromonter lub pokrewne
 • uprawnienia SEP do 3 kV
 • mile widziane inne uprawnienia w zakresie pracy na stanowisko elektromontera
 • dobry stan zdrowia
 • dyspozycyjność
 • preferowane cechy: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, obowiązkowość
  i odpowiedzialność
 • mile widziane: doświadczenie w zakresie pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętność odczytywania schematów elektrycznych

Mile widziane osoby z Grodziska Mazowieckiego i okolic

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych umiejętności,
 • atrakcyjny pakiet socjalny i medyczny,
 • możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami.

Przesłana oferta powinna zawierać:

CV, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe

Oferty należy składać w temacie wpisując „Oferta pracy – elektromonter taboru szynowego WKDF6 ”
na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Wydział Spraw Pracowniczych
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 755 47 60

Wszystkie oferty będą rozpatrzone. Następnie wystosujemy zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną ( termin zostanie uzgodniony telefonicznie)

Zapraszamy do składania podań, CV z krótkim opisem zadań wykonywanych dotychczas na stanowisku pracy.

Klauzula informacyjna 
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą 
w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwym do kontaktu – jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 • Na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
  i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i wysłaniu ich do administratora (art., 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy, a następnie przez okres 6 m-cy, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu, dane będą przetwarzane również do celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

W tym celu prosimy o zamieszczenie w składanym CV następującego oświadczenia :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”


1. Administrator udostępnia dane osobowe kandydatów do pracy następujących przypadkach:

 • Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług ( np. hosting, usługi teleinformatyczne itp.);

2. Ma Pan/Pani prawo do : Dostępu do danych;

 • Otrzymania kopii danych;
 • Sprostowania danych;
 • Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 • Ograniczenia przetwarzania;
 • Cofnięcia zgody w każdym momencie, bez podania przyczyny.
 • Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

AUTOMATYK W WYDZIALE INFRASTRUKTURY

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim poszukuje pracownika na stanowisko AUTOMATYK w Wydziale Infrastruktury

Opis stanowiska:

Do zakresu obowiązków wybranej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • wykonywanie demontażu (na czas robót torowych), czasowego zabezpieczenia i ponownego ich montażu (po zakończeniu prac torowych) urządzeń sterowania ruchem i automatyki kolejowej;
 • interpretowanie stanów w przypadku powstania uszkodzeń – usuwanie usterek;
 • usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk w celu przywrócenia ich sprawności;
 • utrzymywanie w ruchu i naprawa podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie techniczne;
 • praca wykonywana w zawodzie związanym z bezpieczeństwem sterowania ruchem kolejowym;
 • minimum 2 letni staż pracy na stanowiskach związanych z naprawą, utrzymaniem i instalacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • uprawnienia do pracy w czynnych urządzeniach srk;
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień dotyczących utrzymania i budowy urządzeń srk;
 • dobry stan zdrowia;
 • preferowane cechy: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, obowiązkowość
  i odpowiedzialność.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych umiejętności,
 • atrakcyjny pakiet socjalny i medyczny,
 • możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami.

Przesłana oferta powinna zawierać:

CV, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą 
w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwym do kontaktu – jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 • Na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
  i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i wysłaniu ich do administratora (art., 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy, a następnie przez okres 6 m-cy, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu, dane będą przetwarzane również do celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

W tym celu prosimy o zamieszczenie w składanym CV następującego oświadczenia : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”

1. Administrator udostępnia dane osobowe kandydatów do pracy następujących przypadkach:

 • Podmiotom przetwarzającym w celu świadczenia określonych usług ( np. hosting, usługi teleinformatyczne itp.);

2. Ma Pan/Pani prawo do :

 • Dostępu do danych;
 • Otrzymania kopii danych;
 • Sprostowania danych;
 • Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 • Ograniczenia przetwarzania;
 • Cofnięcia zgody w każdym momencie, bez podania przyczyny.
 • Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferty należy składać na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Stefana Batorego 23

Wydział Spraw Pracowniczych tel. (22) 755 47 60
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ELEKTROMONTER w Wydziale Infrastruktury

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim poszukuje pracownika na stanowisko:

ELEKTROMONTER w Wydziale Infrastruktury

Opis stanowiska:

Do zakresu obowiązków wybranej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • Obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrola pomiarowa urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznej,
 • Niezwłoczne usuwanie usterek (awarii) urządzeń energetycznych, linii napowietrznych i kabli,
 • Prace konserwacyjne przy pociągu sieciowym i sieci trakcyjnej,
 • Praca na wysokości,
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie kierunkowe techniczne o specjalności elektryk, elektromonter;
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacja do 1 kV oraz SN 15kV;
 • mile widziane inne uprawnienia w zakresie pracy na stanowisko elektromontera;
 • dobry stan zdrowia;
 • dyspozycyjność;
 • zdolność koncentracji, uzdolnienia techniczne;
 • preferowane cechy: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, obowiązkowość
  i odpowiedzialność;
 • mile widziane: doświadczenie w zakresie pracy na podobnym stanowisku.
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych umiejętności,
 • atrakcyjny pakiet socjalny i medyczny,
 • możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami.

OFERUJEMY:

Przesłana oferta powinna zawierać:

CV, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, ewentualnie referencje.

 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą 
w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwym do kontaktu – jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 • Na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
  i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i wysłaniu ich do administratora (art., 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy, a następnie przez okres 6 m-cy, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu, dane będą przetwarzane również do celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

W tym celu prosimy o zamieszczenie w składanym CV następującego oświadczenia : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”

1. Administrator udostępnia dane osobowe kandydatów do pracy następujących przypadkach:

 • Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług ( np. hosting, usługi teleinformatyczne itp.);

2. Ma Pan/Pani prawo do :

 • Dostępu do danych;
 • Otrzymania kopii danych;
 • Sprostowania danych;
 • Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 • Ograniczenia przetwarzania;
 • Cofnięcia zgody w każdym momencie, bez podania przyczyny.
 • Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferty należy składać na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Stefana Batorego 23

Wydział Spraw Pracowniczych tel. (22) 755 47 60
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.