W środę, 17 lutego br. pożegnaliśmy Pana Łukasza Derylaka – wielkiego pasjonata i miłośnika Kolei, człowieka o niezwykłej wrażliwości, empatii, optymiźmie, otwartego na potrzeby innych, zaangażowanego społecznie w liczne inicjatywy edukacyjne i propagujące niesienie pomocy innym.

Pan Łukasz Derylak od ponad 20 lat był związany z historią i współczesną działalnością Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz poprzedzających jej Elektrycznych Kolei Dojazdowych.

Informację o niespodziewanej śmierci Pana Łukasza Derylaka otrzymaliśmy z głębokim żalem i niedowierzaniem na początku lutego. Odszedł od nas w wieku zaledwie 36 lat. Na gruncie zawodowym był związany ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pełnił funkcję Przewodniczącego Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Był również członkiem powołanego w latach 90. XX w. Klubu Miłośników EKD/WKD, a ostatnio członkiem władz reaktywowanego jako jego kontyunuatora Stowarzyszenia Klub Miłośników EKD/WKD.

Przez wiele lat opiekował się społecznie wagonem salonowym Ashx 01 (tzw. „salonka Bieruta”), w okresie, w którym wagon znajdował się jeszcze na stacji postojowej Warszawa Szczęśliwice. Współpracował w ramach powyższego oraz przy różnych projektach edukacyjnych z Muzeum Kolejnictwa (obecnie Stacja Muzeum).

Ostatnie lata pracy zawodowej spędził w Centrali PKP PLK S.A. Wcześniej pracował w Centrum Diagnostyki PKP PLK S.A. w Warszawie. W Fundacji Grupy PKP jako wolontariusz i współpracownik dał się doskonale poznać w roli przewodnika turystycznego podczas wycieczek po dworcach kolejowych w kraju (np. Warszawa Centralna czy Łódź Fabryczna). Z kolei wieloletnia współpraca z Fundacją Era Parowozów zaowocowała uruchomienie pociągów retro, kursujących w okolicach Chabówki oraz Wolsztyna.

Będąc od 2012 roku Przewodniczącym Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, współpracował z Urzędem Transportu Kolejowego podczas realizacji akcji krwiodawstwa pn. „Kolejowa Kropla Krwi”. Za podejmowane inicjatywy i działania w przedmiotowym zakresie został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudę, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Na torach i szlakach Warszawskiej Kolei Dojazdowej Pan Łukasz Derylak dał się poznać wszystkim pasjonatom i miłośnikom kolejnictwa, ale także okolicznym mieszkańcom i pasażerom jako konduktor w historycznym brązowym umundurowaniu kolejki EKD, zapraszając do przejazdów okolicznościowych zabytkową „babunią”, czyli angielskim wagonem silnikowym EN80. Można było go spotkać i zamienić parę słów podczas obchodów Nocy Muzeów czy Dni Transportu Publicznego w Grodzisku Mazowieckim. Swoim optymizmem i chęcią do działania pomagał w pogłębianiu aspektów bogatej historii EKD/WKD.

W ostatnią drogę Pan Łukasz Derylak wyruszył w dniu 17 lutego br. o godz. 12:00. Bliscy, przyjaciele i współpracownicy zgromadzili się na mszy w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie, po której odbył się pochówek w grobie rodzinnym. Mamy pewność, że Pan Łukasz zostanie z nami duchem na stalowych szlakach WKD, Mazowsza, jak i całej Polski.

W imieniu Zarządu oraz pracowników Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Pana Łukasza Derylaka składamy głębokie wyrazy współczucia oraz najszczersze kondolencje. W naszej pamięci pozostaną optymizm i zaangażowanie Pana Łukasza, w tym szczególnie w tematyce związanej z historią kolejnictwa.

2021 02 17 003 miniaturka