Budowa drugiego toru na odcinku linii WKD Grodzisk Mazowiecki – Podkowa Leśna, to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez pasażerów inwestycji WKD.

Spowoduje ona poprawę częstotliwości kursowania pociągów z Grodziska Mazowieckiego ale przede wszystkim przyczyni się do zmniejszenia ruchu na lokalnych drogach. WuKaDka działa zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, aktywnie wspiera ochronę klimatu podejmując nie tylko działania proekologiczne ale również wykorzystując innowacyjne technologie przyjazne środowisku naturalnemu.

Wyniki badań opinii publicznej wskazują, że nasze społeczeństwo ma coraz większą świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności za środowisko i jego ochronę. Ekologia nie tylko stała się modna, co więcej, mamy przekonanie, że nasze codzienne wybory przekładają się na stan środowiska naturalnego w naszym najbliższym otoczeniu. WuKaDka, pierwsza normalnotorowa elektryczna kolej w Polsce - czyli od zawsze eko, wpisuje się w ten trend, poprzez działania   i inwestycje proekologiczne poprawiające jakość życia lokalnych społeczności. Jedną z takich inwestycji jest budowa drugiego toru na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Podkowa Leśna, która przyczyni się do poprawy jakości powietrza dzięki rezygnacji części kierowców z samochodu na rzecz przejazdów pociągami WKD. Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery spowoduje, że mieszkańcy lokalnych gmin będą oddychać czystszym i zdrowszym powietrzem. Kolejnym działaniem, które powinno zachęcić kierowców do podróży pociągami WKD jest budowa wspólnie z gminami sieci parkingów w systemie Parkuj i Jedź wzdłuż linii WKD. Parkingi wyposażone będą w innowacyjne rozwiązania energetyczne, m.in. ładowarki dla hulajnóg i energooszczędne lampy LED.

W trosce o środowisko naturalne Warszawska Kolej Dojazdowa inwestuje także w technologie bardziej przyjazne przyrodzie np. fotowoltaikę oraz podejmuje działania ograniczające zużycie papieru poprzez stopniowe wprowadzanie biletów w formie elektronicznej oraz zamieszczanie komunikatów i informacji dla pasażerów na monitorach LCD, tym samym ograniczając drukowanie ulotek papierowych. Zamontowano nowe automaty biletowe, w których zastosowano technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii. W celu ograniczenia śladu węglowego podjęta została również współpraca z dostawcami „zielonej energii” elektrycznej.

WuKaDka zwraca uwagę na kształtowanie proekologicznych nawyków m.in. wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w wydarzeniach, takich jak np. „Światowy Dzień Ziemi” czy „Dzień bez samochodu”. W czerwcu br. została zorganizowana akcja pn. „Zielono Nam” w ramach nasadzeń kompensacyjnych po usunięciu drzew na odcinku linii Grodzisk Mazowiecki – Podkowa Leśna na potrzeby budowy drugiego toru. Podczas tej akcji, WKD wspólnie z gminą Milanówek rozdała swoim pasażerom 500 sztuk sadzonek drzew. Ponadto gminie Grodzisk Mazowiecki przekazane zostały sadzonki lip drobnolistnych w celu posadzenia w miejskiej przestrzeni publicznej. W następnym roku przedsięwzięcie będzie kontynuowane we współpracy z gminami, które wyraziły chęć udziału w kolejnych ekologicznych akcjach WKD.

DSC 7618