Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zachęca do wzięcia udziału w dniu 24.08.2021 r. w godzinach 9:00-13:00 w akcji pn. "Kolejowa Kropla Krwi" orgaznizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. 

Pobór krwi będzie wykonywany w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ustawionym w pobliżu siedziby UTK przy Al.Jerozolimskich 134 w Warszawie. Chętnych do oddania krwi prosimy o zarejestrowanie się przez interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej UTK pod adresem www.utk.gov.pl/krew do 16.08.2021 r.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/17604,Kolejowa-Kropla-Krwi-juz-po-raz-piaty.html