Podczas 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO odbyła się uroczysta inauguracja II edycji kampanii „Kolejowe ABC”, której organizatorem jest Urząd Transportu Kolejowego.

Warszawska Kolej Dojazdowa jest jednym z przewoźników kolejowych zaproszonych do współpracy w ramach tego projektu.

W dniu 23.09.2021 w trakcie targów TRAKO odbyła się konferencja poświęcona rozpoczęciu drugiej już edycji kampanii edukacyjnej „Kolejowe ABC”, której pomysłodawcą jest Urząd Transportu Kolejowego. W trakcie wydarzenia odbyło się uroczyste podpisanie przez Ignacego Górę – Prezesa UTK umów o współpracy w zakresie promowania bezpieczeństwa na obszarze kolejowym z przedstawicielami rynku kolejowego. Wśród interesariuszy zaproszonych do projektu była również Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Ze strony WKD umowę podpisywali: Michał Panfil – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny oraz Jolanta Dałek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych.

- Podnoszenie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań na terenie kolejowym wśród podróżnych jest bardzo ważne. Dlatego też z nieukrywaną przyjemnością Warszawska Kolej Dojazdowa przyjęła zaproszenie do współpracy w ramach kampanii „Kolejowe ABC”. Spółka jest również w trakcie realizacji kampanii społeczno-informacyjnej pn. „Twoja Bezpieczna Wukadka”, której celem jest przypomnienie o prawidłowych zachowaniach podczas przekraczania przejazdów kolejowych oraz korzystania z transportu kolejowego. Liczymy, że wspólne działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na kolei. – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Kampania pn. „Kolejowe ABC” realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego jest ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa na terenie kolejowym skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Działania w ramach projektu prowadzone są dwutorowo. Pierwszym rodzajem działań są zajęcia edukacyjne realizowane w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie całej Polski. Drugim rodzajem działań jest informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów. Urząd Transportu Kolejowego realizuje kampanię pn. „Kolejowe ABC” od 1 stycznia 2017 r. Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć pod adresem: https://kolejoweabc.pl/.