Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniach 15 – 21 listopada 2021 r. w pociągach WKD na odcinku W-wa Śródmieście WKD – Opacz przeprowadzone zostaną badania marketingowe w celu określenia liczby podróżnych ZTM korzystających z przejazdów w pociągach WKD.

Dodatkowo w kasach biletowych WKD oraz na naszej stronie internetowej www.wkd.com.pl dostępna będzie ankieta.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach.