W czwartek, 17 marca 2022 r., odbędzie się konferencja końcowa projektu Interreg Europa Środkowa YOUMOBIL jako konferencja hybrydowa – online oraz w Weißenfels (Saksonia-Anhalt, Niemcy). Podczas konferencji zaprezentowane zostaną działania pilotażowe i wyniki partnerów YOUMOBIL pochodzących z Chorwacji, Czech, Niemiec, Włoch, Polski i Słowacji. Omówione zostaną również nowe trendy i tematy dotyczące mobilności młodych ludzi na obszarach wiejskich. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, śledź naszą stronę internetową, aby uzyskać dalsze wiadomości lub https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefuh0nCzdfUm3YVPVM7it2Es5zSbgBq31QxiuikeBQTcaSZg/viewform">zarejestruj się, aby wziąć udział i otrzymywać informacje o konferencji. (Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu poinformowania Cię o Konferencji Końcowej YOUMOBIL; nie będą udostępniane żadnej instytucji poza YOUMOBIL. Po Konferencji Końcowej wszelkie dane osobowe zebrane za pośrednictwem tego linku zostaną usunięte.)

W roku 2019 Województwo Mazowieckie przystąpiło do realizacji Projektu CE1307 „YOUMOBIL” - „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks” (Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego). Projekt ten został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 r. a jego całkowity budżet wynosi ponad 1,8 mln Euro.

Realizacja projektu YOUMOBIL ma na celu poprawę systemu transportu pasażerskiego dla młodych ludzi mieszkających na obszarach wiejskich i ich dostęp do europejskich i krajowych sieci transportowych.

Zadaniem partnerów oraz interesariuszy Projektu YOUMOBIL będzie głównie współpraca z młodzieżą z obszarów wiejskich w celu wdrożenia nowatorskich usług opartych na preferencjach i potrzebach transportowych młodych ludzi. W ramach projektu będą organizowane  warsztaty i spotkania, których celem będzie ożywienie potencjału transportowego (np. poprzez utworzenie programu lojalnościowego zintegrowanego z systemem sprzedaży biletów czy zaadoptowanie opuszczonego budynku dworca kolejowego na potrzeby kulturalno-edukacyjne dzieci i młodzieży), aby poprawić wizerunek i zwiększyć atrakcyjność zbiorowego transportu publicznego. Ale przede wszystkim  zwiększyć udział tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Projekt pilotażowy realizowany przez Województwo Mazowieckie obejmuje utworzenie i wdrożenie/uruchomienie programu lojalnościowego dotyczącego zakupu biletów, ale również organizowanie warsztatów, spotkań promujących zbiorowy transport publiczny. Ponadto przy współpracy z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. obejmuje działania umożliwiające określenie możliwości rewitalizacji budynku Izby Tradycji EKD/WKD znajdującego się na terenie siedziby Spółki w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno – kulturalne promujące transport publiczny (przede wszystkim wśród młodzieży).

W tym celu w 2019 roku Województwo zawarło ze spółką Warszawska Kolej Dojazdowa umowę współpracy na rzecz realizacji projektu CE1307 YOUMOBIL. W ramach umowy Spółka WKD jako Interesariusz była współorganizatorem warsztatów/spotkań z udziałem interesariuszy Projektu, których celem było stworzenie wizji działania dla rewitalizacji budynku na cele edukacyjno – kulturalne. Ponadto w roku 2020 Spółka WKD wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego przygotowała i przeprowadziła zapytanie ofertowe oraz zawarła umowę na opracowanie wstępnego Studium wykonalności rewitalizacji dla obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD” na cele edukacyjno – kulturalne promujące transport publiczny.