Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w okresie wakacji letnich od 22 czerwca do 1 września 2024 r. obowiązuje oferta Przejazdy rodzinne.

 Przypominamy, iż do oferty wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • oferta dotyczy grupy osób od 2 do 5 osób, w tym co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia, podróżujące wspólnie pociągiem w tym samym terminie,
  • uprawnione osoby dorosłe, które nie posiadają indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych, mogą nabyć bilet jednorazowy „tam” lub „tam i z powrotem” z ulgą handlową 50%,
  • dzieci podróżujące z osobą dorosłą w ramach oferty „Przejazdy rodzinne” nabywają bilet jednorazowy „tam” lub „tam i powrót” na podstawie indywidulanych uprawnień do ulg ustawowych lub handlowych lub podróżują na podstawie ważnego biletu okresowego.

Więcej informacji na stronie www.wkd.com.pl w zakładce Bilety/ Informacje o ofertach/Przejazdy rodzinne

Zachęcamy do korzystania z przedmiotowej oferty podczas przejazdów pociągami WKD.