Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.11.2023 (środa), od godz. 3:00 w związku z kontynuacją przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, realizowanej przez inwestora, spółkę PKP PLK S.A. i zamknięciem obydwu torów linii kolejowej WKD na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Reduta Ordona oraz przebudową linii kolejowej WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy pociągów.

Nowy specjalny rozkład jazdy pociągów WKD będzie obowiązywać od nocy z wtorku na środę (31.10/01.11.2023) – godz. 3:00, do nocy z soboty na niedzielę (09/10.12.2023) – godz. 3:00.

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA (ZST) ważny od dnia 01.11.2023 do dnia 09.12.2023 - w dni powszednie

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA (ZST) ważny od dnia 01.11.2023 do dnia 09.12.2023 - w soboty, niedziele, święta

Tutaj znajdują się do pobrania tabliczki przystankowe z rozkładem jazdy pojazdów zastępczej komunikacji autobusowej ZA12 od Podkowy Leśnej do Milanówka

Rozkłady jazdy ZTM (WTP) - strona internetowa Warszawskiego Transportu Publicznego

Rozkłady jazdy KM - strona internetowa spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.


Pełen wykaz linii i odcinków objętych honorowaniem znajduje się poniżej, w dalszej części niniejszego artykułu.

Zobacz aktualny schemat organizacji ruchu na linii WKD oraz układ zastępczych środków transportu - PNG (stan na dzień 03.09.2023)

Zobacz aktualny schemat organizacji ruchu na linii WKD oraz układ zastępczych środków transportu - PDF (stan na dzień 03.09.2023)


INFORMACJE PODSTAWOWE

Organizacja ruchu pociągów WKD i zastępczych środków transportu w odniesieniu do odcinka, z którego pociągi WKD zostały wycofane zostaje utrzymana bez zmian w stosunku do założeń obowiązujących do dnia 31.10.2023 włącznie. Liczba połączeń w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta pozostanie na tym samym poziomie. Nieznacznej zmianie (przesunięcia o 1-2 min.) ulegną godziny odjazdów pociągów z wybranych przystanków osobowych na odcinkach: Warszawa Reduta Ordona – Michałowice oraz Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (dotyczy obydwu kierunków). W dni powszednie pociągi WKD do końcowego przystanku Warszawa Reduta Ordona będą dojeżdżać o 1 minutę wcześniej, zaś w kierunku przeciwnym wyruszą o 1 minutę później.

Wykaz linii i odcinków tras środków transportu zbiorowego pełniących funkcję zastępczych środków transportu w zamian za wycofane pociągi WKD z odcinka Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD, w których obowiązuje honorowanie wszystkich rodzajów biletów WKD, na podstawie zawartych dodatkowych porozumień, znajduje się poniżej.

W dalszym ciągu będzie funkcjonować linia autobusowa ZA1 dedykowana wyłącznie dla relacji pomiędzy stacjami i przystankami, z których zostały wycofane pociągi WKD. Linia ZA1 zostaje utrzymana na trasie PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny (przystanek 06 zlokalizowany w Alejach Jerozolimskich nad stacją Warszawa Śródmieście WKD za rondem Czterdziestolatka w kierunku placu Zawiszy). Będzie kursować wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, tj. 5:00-9:30 i 14:30-19:00), wspomagając pozostałe linie regularne, objęte honorowaniem biletów WKD. Linia będzie mieć ograniczoną liczbę przystanków pośrednich, zatrzymując się tylko przy Dworcu Zachodnim, przy placu Zawiszy oraz przy placu Starynkiewicza. Do jej obsługi zostaną skierowane wyłącznie autobusy przegubowe z częstotliwością kursowania co ok. 20 minut, dostosowaną do rozkładu jazdy pociągów WKD zatrzymujących się w obrębie przystanku kolejowego Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje ponadto, że do dyspozycji podróżnych w dni powszednie w godzinach porannego szczytu przewozowego, tj. 6:00-9:00 w dalszym ciągu pozostawać będzie linia autobusowa 158, która w wydłużonych kursach spod CH Reduta po zawróceniu na rondzie przy ul. Popularnej, podjedzie na przystanek przesiadkowy PKP WKD Aleje Jerozolimskie, skąd zabierze pasażerów w kierunku Dworca Centralnego, wspomagając na tej relacji linie ZA1 i 127.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że głównym punktem przesiadkowym w drodze do/z centrum Warszawy pomiędzy pociągami WKD i zastępczymi środkami transportu w postaci linii autobusowych WTP i połączeń kolejowych WTP (SKM) i KM jest przystanek kolejowy "Warszawa Aleje Jerozolimskie" na sieciach WKD i PKP PLK S.A. oraz przystanek autobusowy w obrębie zespołu "PKP WKD Aleje Jerozolimskie". Obok dotychczas funkcjonujących regularnych połączeń autobusowych i kolejowych w ramach honorowania na odcinku do Dworca Centralnego wszystkich rodzajów biletów WKD, dla pasażerów przesiadających w obrębie tego przystanku uruchomiono dedykowaną linię zastępczą ZA1 oraz w wybranych kursach w porannym szczycie przewozowym skierowano linię 158.

Dla podróżnych udających się w kierunku centrum Warszawy (oraz powrotnym z centrum) obowiązuje przesiadka w obrębie przystanku "Warszawa Aleje Jerozolimskie". Przystanek osobowy "Warszawa Reduta Ordona" wypełnia rolę lokalną, umożliwiającą dojazd do znajdujących się w pobliżu terenów biurowych i handlowych, służy do zmiany kierunku jazdy pociągów oraz z uwagi na zmodyfikowaną trasę linii 158 pomimo możliwości dojścia pieszego do przystanku początkowego tej linii "CH Reduta" w odległości ok. 350 m nie jest zalecany jako punkt przesiadkowy.


ORGANIZACJA RUCHU NA LINII WKD

A. W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ STACJI WARSZAWA ZACHODNIA:

 1. Do odwołania (szacunkowo do połowy 2024 roku, tj. do dnia 30.06.2024) zostaje zamknięty tor nr 1 i nr 2 linii kolejowej nr 47 WKD na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi WKD będą kursowały w następujących relacjach:
  (a) Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Reduta Ordona
  (b) Podkowa Leśna Główna – Warszawa Reduta Ordona
  z przesiadką dla podróżnych odbywających przejazd w relacji do Centrum i z powrotem, do środków transportu publicznego uruchamianych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego – WTP) oraz pociągów spółki Koleje Mazowieckie, na przystanku osobowym „Warszawa Aleje Jerozolimskie”.
 2. Odcinek Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów.
 3. Na przystanku osobowym Warszawa Aleje Jerozolimskie będzie obowiązywać zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZTM i pociągami KM. Pojazdy ZTM będą zatrzymywać się na przystankach autobusowych ZTM w zespole przystankowym pn. „PKP WKD Aleje Jerozolimskie” zlokalizowanych na wiadukcie nad torami linii kolejowej WKD. Dla przystanku końcowego Warszawa Reduta Ordona obowiązują odpowiadające jemu przystanki autobusowe ZTM w zespole przystankowym pn. „Śmigłowca” zlokalizowane przy Alejach Jerozolimskich oraz przystanek autobusowy ZTM w zespole przystankowym pn. „CH Reduta” zlokalizowany przy ul. Kołomyjskiej (przystanek krańcowy – dotyczy linii 158).

WYKAZ LINII I ODCINKÓW TRAS ŚRODKÓW TRANSPORTU AUTOBUSOWEGO, TRAMWAJOWEGO I KOLEJOWEGO – PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ ZASTĘPCZYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU W ZAMIAN ZA WYCOFANE POCIĄGI WKD – W KTÓRYCH OBOWIĄZUJE HONOROWANIE WSZYSTKICH RODZAJÓW BILETÓW WKD:

Uwaga: odnośniki użyte w tekście kierują do rozkładów jazdy zamieszczonych na stronie organizatora przewozów w ramach WTP i domyślnie wskazują układ trasy i odjazdów dla bieżącego dnia. W celu wyboru żądanego dnia należy zaznaczyć określone łącze na stronie organizatora przewozów.

Linie autobusowe (WTP):

 • ZA1: na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dworzec Centralny w dni powszednie w godzinach 5:00-9:30 oraz 14:30-19:00 - uwaga: ograniczona liczba przystanków na trasie
 • 127, 517, N35, N85: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny
 • 717, 817: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Zachodni
 • 158: na odcinku CH Reduta – Dworzec Centralny, a w dni powszednie w godz. 6:00-9:00 na odcinku PKP WKD Al.Jerozolimskie - Dworzec Centralny
 • 178: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich
 • 187: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Wawelska
 • 191: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Plac Narutowicza
 • 220: na odcinku WKD Opacz - Ursus - Ratusz

  Linie tramwajowe (WTP):
 • 1: na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Plac Zawiszy
 • 7, 9, 25: na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Dworzec Centralny

  Linie SKM (WTP):
 • linia SKM S1: na odcinku na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście / Warszawa Centralna
 • linia SKM S2: na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Śródmieście / Warszawa Centralna
 • linia SKM S3 oraz linia SKM S4: na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie - Warszawa Zachodnia

  Pociągi spółki „Koleje Mazowieckie – KM" na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście

  Odpowiednikami dla przystanków/stacji WKD są następujące stacje SKM:

  Stacja WKD

  Stacja SKM

   Pruszków, Tworki

  Pruszków

   Malichy, Reguły, Michałowice

  Piastów

  Opacz

  Warszawa Ursus Niedźwiadek

  W-wa Salomea

  Warszawa Ursus

  W-wa Raków, W-wa Aleje Jerozolimskie

  Warszawa Włochy

  W-wa Reduta Ordona, Warszawa Zachodnia WKD

  Warszawa Zachodnia

  Warszawa Ochota WKD

  Warszawa Ochota

  Warszawa Śródmieście WKD

  Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna

Podróżni korzystający z zastępczych środków transportu zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, tramwaju, pociągach SKM/KM – pasażerowie rozpoczynający podróż:

 • Środkiem transportu ZTM (WTP) – zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.
 • Pociągiem KM – zobowiązani są wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

DODATKOWO TYLKO BILETY OKRESOWE WKD HONOROWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKACH TRANSPORTU:

 • Pociągi spółki „Koleje Mazowieckie – KM" na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście.

  Odpowiednikami dla przystanków/stacji WKD są następujące stacje KM:

  Stacja WKD

  Stacja KM

  Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice
  Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna

  Grodzisk Mazowiecki

  Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów

  Milanówek

  Podkowa Leśna Zachodnia, Podkowa Leśna Główna, Podkowa Leśna Wschodnia

  Brwinów

  Otrębusy

  Brwinów/Parzniew

  Kanie Helenowskie

  Parzniew

  Nowa Wieś Warszawska

  Parzniew/Pruszków

  Komorów, Pruszków, Tworki

  Pruszków

  Malichy, Reguły, Michałowice

  Piastów

  Opacz

  Warszawa Ursus Niedźwiadek

  W-wa Salomea

  Warszawa Ursus

  W-wa Raków

  Warszawa Włochy

  W-wa Aleje Jerozolimskie

  W-wa Aleje Jerozolimskie

  W-wa Reduta Ordona

  Warszawa Zachodnia

W przypadku ujawnienia w pociągu KM/środkach transportu WTP podróżnego bez ważnego biletu WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM/środkami transportu WTP, dokonywana będzie na zasadach obowiązujących odpowiednio w KM/ZTM.

B. W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ LINII KOLEJOWEJ WKD OD PODKOWY LEŚNEJ DO GRODZISKA MAZOWIECKIEGO:

 1. Linia kolejowa nr 48 do Milanówka – nieczynna. Utrzymanie uproszczonej trasy linii zastępczej komunikacji autobusowej ZA12 Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów.
 2. Na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZKA realizującymi połączenia do Milanówka.
 3. W pojazdach ZKA nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz przewozu roweru.

W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie ZKA, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.


CZAS WAŻNOŚCI BILETU JEDNORAZOWEGO WKD

Czas przesiadki do zastępczych środków transportu, jak również wydłużony czas przejazdu nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu. Bilety jednorazowe należy nabyć zgodnie z „Tabelą opłat stosowaną w przypadku prac remontowych na linii WKD”, dostępną na wiatach przystankowych, gablotach peronowych i na stronie internetowej:

https://wkd.com.pl/bilety/sprawdz-cene/sprawdz-strefe-biletu .


ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 31.10.2023 i ważnych na przejazdy w dniu 01.11.2023 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje:
  (a) kasa biletowa – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, tel. 801 789 405, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) Centrum Obsługi Klienta, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 22 437 92 85 (8h w dni robocze od poniedziałku do piątku) – w przypadku biletów zakupionych w automatach mobilnych);
  (d) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu na linii WKD w okresie ograniczeń, w tym: organizacją ruchu pociągów WKD, zastępczej komunikacji autobusowej WKD oraz zastępczych środków transportu w zamian za wycofane na określonym odcinku pociągi WKD, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.