W siedzibie Warszawskiej Kolei Dojazdowej odbyła się druga narada z cyklu spotkań warsztatowych poświęconych wypracowaniu nowej formuły dla funkcjonowania Izby Tradycji EKD/WKD. Współpracę w tym zakresie spółka podjęła z Samorządem Województwa Mazowieckiego, a pierwszą wymianę opinii, propozycji i doświadczeń odnośnie wizji dla obiektu, strony miały okazję przeprowadzić podczas spotkania zorganizowanego na przełomie września i października br. Inicjatywa podejmowana jest w ramach realizacji projektu YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

Tym razem przewodnim motywem narady było określenie strategii działań. Szczególnej uwadze poddano sugestie i opinie zgłoszone przez przedstawicieli lokalnych samorządów z miast i gmin, położonych wzdłuż trasy kolejki, mających doświadczenie w organizacji i współpracy z instytucjami podejmującymi inicjatywy o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Podkreślono, że historia kolei EKD/WKD powinna być prezentowana w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem historii regionu, przez który wiedzie jej torowisko. Identyfikacja grup odbiorców musi uwzględniać zarówno ujęcie historyczne i tradycyjne dla osób starszych, jak i współczesne, ukierunkowane na młodych użytkowników.

– Nowoczesna forma przekazu powinna zostać skupiona w dwukondygnacyjnym budynku spełniającym wszelkie współczesne standardy funkcjonalności, bezpieczeństwa i przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale w bryle nawiązującej do architektury typowej dla okresu powstania przedsiębiorstwa –powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Podczas spotkania zwrócono ponadto uwagę na konieczność stworzenia oferty unikalnej i wyróżniającej się względem istniejących obecnie placówek kulturalnych w okolicy linii WKD. Wybrane elementy oferty, zachęcające w formie fizycznej lub wirtualnej do odwiedzenia Izby Tradycji mogłyby zostać zlokalizowane w terenie, na stacjach i przystankach osobowych kolejki. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość podjęcia współpracy z lokalnymi grupami działania bądź środowiskami naukowymi, co pozwoliłoby na umiejętne połączenie zagadnień humanistycznych i inżynierskich, obecnych w tematyce rozwoju transportu zbiorowego.

Podsumowując spotkanie zasygnalizowano zakres zagadnień, które będą przedmiotem obrad w ramach trzeciej rundy warsztatów. Wśród podstawowych tematów założono podjęcie formułowania specyfikacji dotyczącej opracowania studium wykonalności dla realizacji nowej Izby Tradycji EKD/WKD.

Projekt CE1307 „YOUMOBIL” – „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks(Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego), do którego przystąpiło Województwo Mazowieckie, to przedsięwzięcie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 roku.

{gallery}2019-11-28_Spotkanie 2 Izba Tradycji{/gallery}

>> Zapoznaj się z informacją z pierwszego spotkania poświęconego projektowi