(5 przejazdów odpłatnych + 1 gratis)
Bilet abonamentowy uprawnia do 6 przejazdów w danej strefie czasowej, za który przewoźnik pobiera opłatę wg taryfy normalnej, stanowiącą równowartość ceny za 5 przejazdów w danej relacji.

Ceny biletów abonamentowych:

  • I strefa - 20,50 zł
  • II strefa - 27,50 zł
  • III strefa - 40,00 zł

Podróżny obowiązany jest skasować pojedyńczy bilet abonamentowy na określony przejazd w kasowniku, zaraz po wejściu do pociągu.

Bilety abonamentowe można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
stacjonarnym automacie biletowym WKD
stacjonarnym automacie biletowym WKD
(automat wydaje 6 kolejno zakupionych biletów jednorazowych z tym samym numerem biletu)
przez stronę www
przez stronę www