Bilet odcinkowy imienny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany. Bilet może być wydany na przejazdy „tam i z powrotem” lub na przejazdy w jedną stronę. Bilety wydaje się na przejazdy we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy.

Wydaje się następujące rodzaje biletów odcinkowych imiennych:

  1. TYGODNIOWE - wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 50%
  2. DWUTYGODNIOWE - wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 50%
  3. MIESIĘCZNE - wg taryfy normalnej, z ulgą handlową 50%, 80% oraz z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%,51%, 78%,93%
  4. KWARTALNE - wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 50%.

Bilety okresowe imienne można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
automacie biletowym WKD
automacie biletowym WKD
przez stronę www
przez stronę www