Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat.
Osoba taka może zakupić bilet jednorazowy lub okresowy imienny z ulgą 50% bez konieczności zakupu legitymacji.
Ulgę 50% stosuje się na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek w/w osoby.
Przejazdy na podstawie w/w biletów mogą odbywać się w dni robocze oraz soboty, niedziele i święta przez 24 godziny na dobę bez ograniczeń.