Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych wymienieni w Ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U.2020, poz.319 z późn. zm.) uprawnieni są do przejazdów z ulgą 51% na podstawie biletów jednorazowych. Podczas kontroli biletowej wraz z ww. ulgowym biletem jednorazowym należy okazać Legitymację działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych. 


Przejazdy działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych w pociągach WKD